logov5

Centre mèdic Rambla Nova

El programa del centre incorpora un àrea de recepció, 14 consultoris d’especialistes amb espais propis d’espera i una unitat de procediments on es realitzen endoscòpies i cirurgies ambulatòries.

Neurologia Pediàtrica

El neuropediatre és un pediatre especialitzat en neurologia.

La neuropediatria s'ocupa de les malalties del sistema nerviós que ocorren en l'edat pediàtrica, que comprèn des de la vida fetal fins a l'edat adulta. A més, i a diferència de la neurologia de l'adult, presta una atenció especial al desenvolupament de les capacitats físiques, mentals i emocionals del nen, les quals li permetran tenir una vida autònoma i relacionar-se adequadament amb els altres.

Incumbeixen a la neuropediatria tasques que van des de la prevenció de malalties neurològiques fins a l'atenció de pacients de màxima gravetat i el tractament de les seves seqüeles, incloent-hi tota la patologia de gravetat intermèdia entre ambdues situacions. Així, la detecció precoç de dificultats en el desenvolupament afavoreix que es tractin al més aviat possible i permet millorar-ne el pronòstic. D'altra banda, l'atenció neurològica de les seqüeles d'una lesió cerebral afavoreix la seva recuperació i millora les possibilitats d'autonomia del nen que les sofreix.

Són motiu de consulta habitual al neuropediatre les crisis febrils i altres paroxismes no epilèptics, les malformacions del crani, les dificultats i els retards del desenvolupament, l'autisme, els mals de cap, els problemes de l'aprenentatge escolar, com la dislèxia o el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), l'epilèpsia, els tics i la paràlisi cerebral infantil.

Hi ha moltes altres patologies menys freqüents que són competència de la neurologia pediàtrica, com les de causa vascular, les degudes a problemes genètics o malformatius, els trastorns metabòlics o les malalties neurodegeneratives, tant del cervell com dels nervis perifèrics o dels músculs.

Altres malalties d'origen no neurològic poden requerir l'atenció del neuropediatre quan afecten el desenvolupament: les cardiopaties congènites o algunes malalties endocrines en serien un clar exemple.

Cartera de serveis de Neurologia Pediàtrica

Atenció a pacients des de l'edat fetal fins a l'edat adulta.

Patologia neurològica més freqüent
 1. Cefalees
 2. Trastorns del moviment: tics
 3. Trastorns del son / trastorns de l'alimentació
 4. Crisis febrils
 5. Epilèpsia i síndromes convulsives
 6. Trastorns paroxístics no epilèptics
 7. Retard del desenvolupament psicomotor
 8. Trastorns del desenvolupament del llenguatge
 9. Retard mental
 10. Trastorn generalitzat del desenvolupament
 11. Trastorn en l'espectre autista
 12. Anomalies genètiques amb repercussió en el sistema nerviós
 13. Encefalopaties estàtiques: paràlisi cerebral infantil
 14. Malformacions del sistema nerviós central
 15. Craneo-sinostosi
 16. Síndromes neuro-cutànees
 17. Malalties neuro-musculars
 18. Altres malalties neurològiques
Trastorns de l'aprenentatge escolar

Trastorn per Dèficit d'Atenció-Hiperactivitat (TDA-H).

Altres problemes neurològics poden causar també fracàs escolar:

 1. Dislèxia
 2. Trastorns específics del llenguatge
Medicina prenatal

Informació respecte a patologia neurològica detectada durant l'embaràs:

 1. Malformacions del sistema nerviós central
 2. Malalties genètiques
 3. Infarts o infeccions prenatals que afecten al SNC
Programa de seguiment d'infants amb risc neurològic

Antecedents que augmenten el risc de presentar algun dèficit motor, sensorial o cognitiu:

 1. Apgar baix en néixer
 2. Prematuritat, baix pes al naixement / retard del creixement intrauterí
 3. Microcefàlia o macrocefàlia
 4. Convulsions neonatals
 5. Icterícia neonatal greu
 6. Cardiopatia congènita
 7. Insuficiència respiratòria aguda / crònica
 8. Dèficit neurològic en familiars de primer grau
  La detecció precoç d'aquests dèficits és fonamental per a iniciar quant abans el tractament adequat dirigit a millorar el pronòstic.
Programes especials de seguiment

Per a infants afectats entre altres de:

 1. Síndrome de Down
 2. Síndrome de Prader-Willi
 3. Síndrome d'Angelman
Infiltració de toxina botulínica en infants afectats d'espasticitat
 1. Monoparèsia espàstica
 2. Paraparèsia espàstica
 3. Hemiplegia espàstica
 4. Tetraparèsia espàstica

Què estas buscant?

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

 • A qualsevol hora del dia
 • Sense esperes i molt fàcil
 • Tries l'hora que millor et va
 • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la
 

 

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El projecte del centre es gesta l’any 2009 quan, partint de la idea original i en un procés d’anàlisi en què participen dos col·lectius, es defineixen tots els vessants del projecte, tècniques i perceptives, tenint en compte les visions del metge i el pacient del que ha de ser aquest espai de relació, on l’activitat mèdica ha d’assolir les màximes quotes de satisfacció.

Instal·lacions

footer2

Les 14 consultes es resolen en un únic espai, en alguns casos dividit per una mampara opaca de vidre que separa el propi despatx de la zona d’exploració. Cada consulta compta amb l’equipament apropiat per al diagnòstic o el tractament propis de les especialitats que allotja.

On estem

footer3
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar amb nosaltres

footer4
 

Per telèfon

Tel. +34 977 25 00 00 |
Per email
Contactar per formulari

Connecta amb nosaltres

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue