logov5

Actualidad del centro

El Centro Médico Rambla Nueva es el resultado del proceso de definición del espacio común entre las necesidades de los médicos y las de sus pacientes.

Revisión médica personalizada

Què és una revisió mèdica

Una revisió mèdica personalitzda és un examen integral que inclou un seguit d'actes mèdics, adaptat al perfil i estat de salut de cada pacient. Aquesta revisió ens permet:

 1. La detecció precoç o el diagnòstic de les malalties en la seva fase inicial, que en molts casos permet un tractament més eficaç.
 2. La detecció de trastorns previs o factors de risc, que no són pròpiament símptomes de la malaltia, però són possibles desencadenants.
 3. L’estudi i el tractament dels símptomes que us han empès a realitzar la revisió, si és el cas.
 4. L’elaboració d’un pla de control de la salut, tenint en compte aquests factors de risc (hipertensió, colesterol, diabetis, etc.) que poden derivar en alguna malaltia en el futur. Actuant sobre els factors de risc modificables podem reconduir la nostra salut i endarrerir, o fins i tot evitar, la futura malaltia. Després de la primera revisió completa, l’especialista en Medicina Interna us dissenyarà un programa personalitzat de revisions de control, normalment anuals, en les quals es farà un control parcial d’aquells aspectes que han mostrat un especial risc.

Al Centre Mèdic Rambla Nova oferim un únic tipus de Revisió Mèdica Personalitzada, ja que considerem que la revisió ha de ser exhaustiva en tots els casos. El programa general varia en funció de l’edat i el sexe, i s’adapta a cada individu en funció de la informació recollida. Així, el contingut específic de cada revisió es determina en funció de l’entrevista del pacient (factors de risc, antecedents personals i perfil genètic o antecedents familiars), l’exploració general i els resultats de l’analítica.

Un cop determinades les proves necessàries des del punt de vista mèdic, el pacient pot optar per sol·licitar proves complementàries. Encara que no sapigueu de quines proves es tracta, si teniu alguna inquietud personal sobre un aspecte de la vostra salut, i aquesta no es contempla en la relació de proves indicades pel metge, comenteu-li obertament i ell decidirà si és possible i recomanable afegir alguna prova, o en cas contrari, us explicarà per quina raó és desaconsellable. Algunes proves complementàries poden aportar informació menys crítica o permeten un diagnòstic més fi d’un òrgan o sistema concret. Això inclou procediments bio-genètics com la Septina9 (càncer de còlon), mesura dels telòmers (edat biològica), test d’ADN (papil·loma humà), proves d’intolerància alimentària (gluten, lactosa, …), proves de risc tumoral, etc.

Qui s’hauria de fer una revisió mèdica
 1. Tothom que vulgui conèixer el seu estat de salut i prevenir i tractar els factors de risc. Això inclou persones que gaudeixen de bona salut i no presenten símptomes, però que consideren que la prevenció és la millor manera de mantenir la salut.
 2. Tothom que tingui una malaltia, encara que ja faci tractament, i vulgui avaluar la seva repercussió en la resta d’òrgans i sistemes i prevenir malalties futures.
Preparació per a la revisió mèdica
 1. Analítica: Per a l’extracció de sang per al laboratori, recordeu que cal acudir en dejú.
 2. Sang en femta: La recollida de la femta, si està indicada, no es podrà fer en els següents casos: si heu pres carn crua en les 48 hores prèvies, si teniu diarrea o, en dones joves, si us trobeu en període de menstruació (podria donar un fals positiu).
 3. Indumentària: El dia de la revisió cal que porteu roba còmoda i un canvi de roba específica per a la prova d’esforç i una petita tovallola per la suor.
Casos especials
 1. Broco-dilatadors: En cas d’estar en tractament amb bronco-dilatadors, els heu de deixar 6 hores abans per si cal fer una prova funcional respiratòria (espirometria).
 2. Lents de contacte: Per a la revisió oftalmològica, En cas que feu servir lents de contacte, és important que les deixeu de fer servir durant 2-3 setmanes abans de la revisió.
 3. Fumadors: Els fumadors han d'evitar fumar les 24 hores prèvies.
 4. Coplonoscòpia: En cas que es programi una colonoscòpia, consulteu amb el metge internista la preparació necessària. En aquesta pàgina hi trobareu un orientació prèvia.
Com es fa una revisió mèdica

La revisió mèdica a Centre Mèdic Rambla Nova es fa en un sol dia, gràcies al fet que avancem les proves analítiques. Això ens dona dos avantatges fonamentals: podem decidir quines proves complementàries són indicades en cada cas, i a més podem incorporar els resultats del laboratori directament com a part de l’informe.

El procés de la revisió es pot resumir en els passos següents:

 1. Sol·licitud i pressupost: a través d’un formulari a la web, o bé trucant al 977 25 00 00, podeu sol·licitar una revisió mèdica. En la primera trucada us informaran del cost d’una revisió segons el vostre perfil d’edat i sexe.
 2. Citació: A continuació, un especialista en Medicina Interna us farà una breu entrevista telefònica i us programarà una analítica bàsica. L’extracció de sang us la podem fer al propi centre, o bé podeu anar al vostre punt d’extracció més proper de la xarxa de General Lab / Labco.
 3. Analítica: Recordeu que heu d’acudir al punt d’extracció en dejú. Els resultats de l’analítica ens arribaran al centre i, si hi detectem algun trastorn que faci aconsellable alguna prova complementària, us n’informarem immediatament i la incorporarem al vostre protocol personalitzat de revisió.
 4. Alta i assignació d’acompanyant: El primer pas, un cop arribat al centre és tramitar l’alta com a pacient i assignar un assistent que us guiarà durant tot el procés.
 5. Visita internista: Tot seguit, tindreu la visita amb el metge especialista en Medicina Interna, que valorarà la vostra Història Clínica (símptomes, factors de risc, hàbits tòxics, antecedents de malalties familiars, personals…) i us farà una exploració física completa.
 6. Proves externes (únicament en cas de TAC o Rx): l’assistent us acompanyara amb vehicle privat fins al Centre de Diagnòstic per la Imatge, on us realitzaran les proves indicades.
 7. Visita especialistes: amb tota la informació recollida i amb un protocol personalitzat, es programen les exploracions necessàries. El vostre assistent un guiarà i informara durant tot el procés.
 8. Informe (v. apartat següent).

Per la vostra comoditat, el pas 4 i tots els següents es realitzen en el mateix dia. Les revisions mèdiques del Centre Mèdic Rambla Nova estan organitzades pensant en la conveniència i la comoditat del pacient. També posem a la vostra disposició un servei de transport privat gratuït. Si el resultat de la revisió fa aconsellables altres proves addicionals, hi donarem la màxima prioritat i procurarem programar-les el més aviat possible.

Resultats de la revisió mèdica

Un cop acabada la revisió, el metge internista:

 1. Us explicarà personalment els resultats obtinguts i us indicarà la conducta i el tractament a seguir.
 2. Us donarà consells sobre els vostres hàbits de vida.
 3. Us indicarà els controls que haureu de seguir en el futur.
 4. Us lliurarà un Informe Mèdic detallat amb tota la informació de les proves realitzades.

Al Centre Mèdic Rambla Nova hi queda també un registre de tota la informació de les proves diagnòstiques de la revisió mèdica dintre de la vostra Història Clínica, a la que podeu accedir informàticament com a usuari del centre, sempre que ho necessiteu.

Buscador

Pedir Cita Online

Pedir Cita Online
Ventajas de la citación Online
 
 • A cualquier hora del día
 • Sin esperas y muy fácil
 • Eliges la hora que mejor te va
 • Puedes modificarla si quieres o cancelarla

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El proyecto del centro se gesta en 2009 cuando, partiendo de la idea original y en un proceso de análisis en que participan dos colectivos, se definen todas las vertientes del proyecto, técnicas y perceptivas, teniendo en cuenta las visiones del médico y el paciente del que tiene que ser este espacio de relación, donde la actividad médica tiene que lograr las máximas cuotas de satisfacción.

Instalaciones

footer2

Las 14 consultas se encuentran en un único espacio, en algunos casos dividido por una mampara opaca de vidrio que separa el propio despacho de la zona de exploración. Cada consulta cuenta con el equipamiento apropiado para el diagnóstico o el tratamiento propios de las especialidades que aloja.

Dónde estamos

footer3
---
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar con el centro

footer4
 

Per teléfono

Tel. +34 977 25 00 00 |
Por email
Contactar por formulario

Conecta con nosotros

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue