logov5

Actualidad del centro

El Centro Médico Rambla Nueva es el resultado del proceso de definición del espacio común entre las necesidades de los médicos y las de sus pacientes.

Cirugía menor ambulatorio centro médico Rambla Nova

La cirurgia ambulatòria és, en poques paraules, aquella cirurgia que no requereix ingrés hospitalari, i per tant permet la recuperació del pacient al seu domicili. Es tracta d'una modalitat assistencial adreçada a una demanda determinada de serveis de salut que queda recollida en el Reial Decret 1277/2003 "Procediments quirúrgics terapèutics o diagnòstics, realitzats amb anestèsia general, loco-regional o local, amb sedació o sense, que requereixen cures post-operatòries de curta durada, per la qual cosa no necessiten ingrés hospitalari", i en base al qual l'administració competent ha elaborat els estàndards i recomanacions que la regulen.

En els darrers anys hem assistit a la progressiva implantació de la cirurgia ambulatòria com a model en la pràctica de procediments quirúrgics de complexitat i risc baixos. La seva consolidació ha estat propiciada per diversos factors, entre els que cal destacar l'ús de tècniques anestèsiques i fàrmacs que permeten una recuperació més ràpida, l'eficiència del model, amb resultats econòmics clarament beneficiosos, la participació activa dels professionals de la salut i l'acceptació per part del pacient, entre altres motius per la baixa morbilitat d'aquest tipus de procediments. El nombre d'intervencions susceptibles d'encaixar en el model ha augmentat, i els nombre de centres que la incorporen també.

Dintre de la cirurgia ambulatòria en general, distingim la Cirurgia Menor Ambulatòria (Cma) com la pràctica de procediments quirúrgics terapèutics i/o diagnòstics de baixa complexitat que es practiquen amb anestèsia local o troncular, en pacients que el mateix dia de la intervenció venen del seu domicili i hi tornen, amb un mínim període d'observació postoperatòria, inclosos en el tipus I de la classificació de Davis(1). Són procediments que tradicionalment s'han fet en les consultes externes de l'hospital o en les àrees d'urgències, que actualment es poden realitzar en consulta externa o en despatx, però cada cop és més estricta la regulació per part de l'administració competent, i la tendència és a què es facin en àmbits quirúrgics específics.

Tant l'Administració General de l'Estat com totes les Comunitats Autònomes disposen de legislació relativa a l'autorització i registre de centres sanitaris. El Centre Mèdic Rambla Nova compta amb la unitat de procediments, una àrea amb instal·lacions específiques per a cirurgia menor ambulatòria, amb totes les autoritzacions sanitàries i un control mediambiental rutinari. En la unitat de procediments disposem d'equips de cirurgia refractiva làser i d'endoscòpia digestiva, respiratòria i urològica, així com un sistema de monitorització continuada del pacient i una zona de reanimació. El control higiènic dels equips es fa amb les darreres tecnologies d'esterilització i desinfecció.

Avantatges de la cirurgia ambulatòria
 1. Més agilitat i comoditat que a l'hospital. No cal esperar que hi hagi habitacions disponibles, la recuperació es fa a casa, en l'entorn familiar, sense les incomoditats de l'ingrés hospitalari.
 2. L'agilitat també està relacionada amb el pressupost de la intervenció. Els costos d'una intervenció amb ingrés hospitalari es redueixen al cost de la pròpia intervenció, per la qual cosa és més àgil també la tramitació a través de les entitats asseguradores.
 3. Evitem alguns efectes adversos de l'hospitalització, com les infeccions nosocomials.
 4. Més seguretat que al consultori. Petites intervencions que fins ara es feien en la llitera del consultori es poden fer en un entorn quirúrgic, amb els corresponents controls de qualitat ambiental i amb la possibilitat d'anestèsia o sedació. L'àrea de reanimació disposa d'equips de monitorització del pacient i de personal sanitari permanent.

Aquests són alguns aspectes de la cirurgia menor ambulatòria que al nostre centre tenim especialment en compte per a assegurar un resultat satisfactori:

 1. Sistemes de monitorització de ritme cardíac continu i pulsioxímetre.
 2. Desfibril·lador i carro de parades.
 3. Protocol d'esterilització del material.
 4. Protocol de control ambiental rutinari.
 5. Possibilitat de realitzar exploracions complementàries, si cal, de caràcter rutinari o urgent.
 6. Telèfon de contacte permanent per al període postoperatori.
 7. Protocol de trasllat/ingrés, en cas de complicacions, al centre hospitalari de referència.

(1) Criteris de Davis (Davis J.E. “Surg. Clin. North AM”, 1987;67:721). Tipus I: Intervencions que poden practicar-se en la consulta amb anestèsia local i no requereixen cap cura especial en el postoperatori.
Font: “Cirurgia ambulatòria. Criteris tècnics d'autorització administrativa dels centres assistencials en l'àmbit de la cirurgia ambulatòria i de les exploracions i proves diagnostico-terapèutiques, fora de l'àrea quirúrgica”. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Barcelona, Gener 2002.

Buscador

Pedir Cita Online

Pedir Cita Online
Ventajas de la citación Online
 
 • A cualquier hora del día
 • Sin esperas y muy fácil
 • Eliges la hora que mejor te va
 • Puedes modificarla si quieres o cancelarla

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El proyecto del centro se gesta en 2009 cuando, partiendo de la idea original y en un proceso de análisis en que participan dos colectivos, se definen todas las vertientes del proyecto, técnicas y perceptivas, teniendo en cuenta las visiones del médico y el paciente del que tiene que ser este espacio de relación, donde la actividad médica tiene que lograr las máximas cuotas de satisfacción.

Instalaciones

footer2

Las 14 consultas se encuentran en un único espacio, en algunos casos dividido por una mampara opaca de vidrio que separa el propio despacho de la zona de exploración. Cada consulta cuenta con el equipamiento apropiado para el diagnóstico o el tratamiento propios de las especialidades que aloja.

Dónde estamos

footer3
---
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar con el centro

footer4
 

Per teléfono

Tel. +34 977 25 00 00 |
Por email
Contactar por formulario

Conecta con nosotros

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue