logov5

Els Metges

Llista d’especialistes del Centre Mèdic Rambla Nova a Tarragona

Pascual Rubio, Vicenç

  • Especialitats: Neurofisiologia Clínica

. EDUCACIÓ

1.1. LLICENCIATURA I ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

Universitat Autònoma de Barcelona. 2002.

1.2. ESTUDIS DE DOCTORAT

Doctor (PhD.) per la Universitat Rovira i Virgili de Reus, Tarragona.

Tesi doctoral: “Potencials evocats auditius neurogens vestibulars que precedeixen l’ona N3 en pacients amb hipoacúsia neurosensorial profunda”.

Excel.lent cum laude. Director: Enric Figuerol Massana i Francesc Xavier Avilés. 2014.

1.3. ESPECIALITAT

Especialista en Neurofisiologia Clínica via MIR. Hospital Universitari Virgen Macarena de Sevilla. 2003-2007.

1.4. ALTRES

Gestió i Qualitat: auditor intern ISO 2015 de l’ICS. Barcelona. 2018.

Formació en la plataforma sanitària: SAP.

Formació en: PubMEd (cerques bibliogràfiques a la base de dades Medline) i Mendeley (gestió de al bibliografia).

 2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

 

Metge general

Del 2002 al 2003 Metge adjunt a l’ICS. CAP Rambla de l’Hospital de Vic, Sant Bartomeu del Grau i Prats de Lluçanès

Neurofisiòleg Clínic

Del 2007 al 2008: Facultatiu especialista de l’Hospital Santa Creu de Barcelona. Unitat de dolor Neuropàtic. Mútua d’accidents laborals: MC Mutual. Empresa: Neuroscience-technologies.

Des del 2008 a l’actualitat: Facultatiu especialista de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Coordinador de la Unitat de Monitoratge Neurofisiològic Intraoperatori.

Del 2008 al 2013: Facultatiu especialista de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla de Tarragona.

Del 2011 al 2015: Facultatiu especialista del Centre Mèdic Rambla Nova de Tarragona. Activitat privada i mútues (Adeslas, DKV, Agrupació Mutual, FIATC, Asefa, Generali, Asisa, Cigna i Caser).

Des del 2010 a l’actualitat: director regional de Monitoratge Neurofisiològic Intraoperatori de l’empresa Neurotoc SL.

3. EXPERIÈNCIA ACADÈMICA

Del 2014 al 2015, professor Ad Honorem . Facultat de Medicina i ciències de la salut. Departament de medicina i cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili.

Des del 2016, professor Associat. Facultat de Medicina i ciències de la salut. Departament de medicina i cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili.

Des del 2020 professor del “V curso online de Electroencefalografia 2020” organitzat per la societat espanyola de neurofisiologia Clínica SENFC.

Responsable de la rotació dels residents de rehabilitació per la secció de Neurofisiologia Clínica de l’hospital Joan XXIII de Tarragona.

4. GRUPS DE RECERCA

Del 2007 al 2008, membre del grup de recerca en Dolor Neuropàtic Neuroscience-technologies, al Departament de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Director: Jordi Serra Catafau.

 

Des del 2013, membre del Grup de recerca de malalties otorinolaringològiques de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). Coordinador: Francesc Xavier Avilés.

 

Des del 2015, col·laborador del Grup de recerca de química inorgànica de la Universitat Rovira i Virgili. Coordinador: Xavier Ruiz

Des del 2019 a l’actualitat, col·laborador del Grup de investigació del Nou Grup de Materials Funcionals  (FUNCMAT) de la URV (Dr. Albert Fabregat): Sol·licitud de patent europea 2020: elèctrodes específics per a electroencefalografia amb integració d’amplitud. Beca The Collider 2020 pel desenvolupament i comercialització dels elèctrodes d’integració d’amplitud: R2B 2020.

5. PUBLICACIONS.

5.1. PUBLICACIONS A REVISTES

1.      Pascual-Rubio V, Domènech-Vadillo E, Cárdenas-Escalante P, Avilés-Jurado FX, Pellisé-Guinjoan A, Figuerola-Massana E. Uncovered p1 and p2 waves preceding the N3 vestibular evoked neurogenic potential in profound sensorineural hearing loss. Physiol Rep. 2020;8(5):e14392. doi:10.14814/phy2.14392

2.      Pascual Rubio V, Garcia Gonzalez A, Barcala Simó M, Abújar Font MM. Instauración de la electroencefalografia con integración de amplitud en una unidad de cuidados intensives neonatal. Rev Neurol 2018; 67: 141-154.

3.      Xavier Ruíz, Driacri Dubert, Jna Gavalda, Antoni Perez-Poch, Esther Domènech-Vadillo, Vicenç Pascual. Brain activity changes on healthy adults during variable-gmaneuvers. International Journal of Psychophysiology, vol 8, pag 77. DOI: noi:10.1016/j.ijpsycho.2016.07.248

4.      V Pascual Rubio, E Domènech Vadillo, D. Dubert, X. Ruiz, Jna Gavaldà. Presentació del protocol per l’estudi EEG mitjançant la tomografia electromagnètica cerebral de baixa resolució estandarditzada durant l’activació vestibular. Rev Neurol 2016; 63 (6): 282-283

5.      Pascual Rubio V, Bescós Cabestre A, Màlaga Vallès X, Barcala Simó M, Escosa Bagé M.  Aplicación de los potenciales evocados somatosensoriales durante el tratamiento percutáneo de la neuralgia del trigémino. Rev Neurol 2016 (acceptat i pendent d’indexar).

6.      Pascual Rubio V, Domènech Vadillo E, Avilés Jurado FX, Barcala Simó M, Figuerola Massana E Proposta de noves condicions electrofisiològiques per a l’obtenció de les ones que precedeixen la N3 del potencial neurogènic vestibular Rev Neurol 2015; 61 (4): 183-186

7.      Pascual Rubio V, Domènech Vadillo E, Avilés Jurado FX, Barcala Simó M, Figuerola Massana E. Estudi del complex p1-p2-N3 en pacients amb hipoacusia neurosensorial profunda Rev Neurol 2015; 61 (4): 183-186

8.      Bescos A, Pascual V, Escosa-Bage M, Malaga X. Tratamiento de la neuralgia del trigémino: actualización y prespectivas futuras de las técnicas percutáneas. Revista de Neurología. 2015 Aug 1;61(3):114-24. PubMed PMID: 26178516.

9.      V. Pascual-Rubio, V. Gumbao-Grau, J. C. Perrot-González, S. Galvez-Koslowski i J. Rodriguez-Fernández, “Aportacions de la neurofisiologia clínica en la reanimació facial per anastomosi hemihipoglosofacial”, Revista de Neurologia, vol. 56 (10), pp. 532–542, 2013.

10.   V. Pascual-Rubio, E. Domènech-Vadillo, M. Cárdenas-Escalante, M. Barcala-Simó, F. Avilés-Jurado, L. Estrada-García i E. Figuerola-Massana, «Potencials evocats neurogènics vestibulars a les hipoacúsies neurosensorials profundes diagnosticades en el decurs de tres anys a l’hospital Joan XXIII de Tarragona», Revista de Neurologia, vol. 55 (8), pp. 507–510, oct. 2012.

11.   V. Pascual-Rubio, M. Cárdenas-Escalante, E. Domènech-Vadillo, F. Avilés-Jurado, M. Barcala-Simó, L. Estrada-García i E. Figuerola-Massana, «Revisió de la instauració dels potencials evocats miògens vestibulars cervicals a l’hospital Joan XXIII de Tarragona», Revista de Neurologia, vol. 55(8), pp. 507–510, oct. 2012.

12.   M. Barcala-Simó, V. Pascual-Rubio, A. Pellisé-Guinjoan i L. Estrada-Garcia, «Troballes electroencefalogràfiques en l’inici d’una malaltia de Creutzfeld-Jakob de rápida progressió», Revista de Neurologia, vol. 55(8), pp. 507–510, oct. 2012.

13.   V. Pascual-Rubio, A. Pellisé-Guinjoan, M. Barcala-Simó, J. Viñas-Gaya, M. Sierra-Ormo i L. Estrada-García, «Troballes neurofisiològiques en un pacient amb insuficiència respiratòria com a símptoma inicial d’una síndrome miasteniforme paraneoplàsica originada per un adenocarcinoma pulmonar ocult», Revista de Neurologia, vol. 52 (11), pp. 689–700, 2011.

14.   V. Pascual-Rubio, M. Barcala-Simó, J. Mommsen i L. Estrada-García, «Aportació dels potencials evocats somatosensorials i el reflex de parpelleig en l’estudi del nervi lingual», Revista de Neurologia, vol. 51 (1), pp. 57–61, 2010.

15.   J. Serra, R. Solà, C. Quiles, J. Casanova-Molla, V. Pascual, H. Bostock i J. Valls-Solé.  C-nociceptors sensitized to cold in a patient with small-fiber neuropathy and cold allodynia. Pain, vol. 147, nº. 1–3, pp. 46–53, dic. 2009.

16.   M. Barcala-Simó, V. Pascual-Rubio, A. Pellisé-Guinovart, E. Papiol-Gallofré i L. Estrada-García, «Troballes Electroencefalogràfiques en un cas d’encefalitis amb anticossos antirreceptor d’NMDA», Revista de Neurologia, vol. 49 (separata), 2009.

17.   V. Pascual-Rubio, O. Uyanik, C. Quiles, J. Valls-Solé i J. Serra-Catafau, «Registre microneurogràfic de generació espontània de potencials d’acció i respostes anormals al fred en nociceptors de tipus C d’una pacient amb hiperalgèsia al fred», Revista de Neurologia, vol. 46 (5), pp. 305–317, 2008.

18.   C. Martínez-Aparicio, J. Ruíz-García, A. Maldonado-Contrera, M. Culiáñez-Casas, V. Pascual-Rubio, F. Rubio-Santiago i J. Paniagua-Soto, «Neuropatia Supraescapular aislada, algo infrecuente», Revista de Neurologia, vol. 46 (5), pp. 305–317, 2008.

5.2. PUBLICACIONS A LLIBRES

1.      V. Pascual, A. Sandiumenge i M. Bodí, “Fisiopatologia de la miopatia i polineuropatia del pacient crític”, capítol del llibre de Rodríguez, A. et al. “Medicina Intensiva: bases fisiològiques del tractament”, Edicions Journal, 2013.

2.      Revisor científic de la Editorial Angle: El cervell convuls. Suzanne O’Sullivan. Angle Editorial 2019. ISBN 978-84-17214-58-6

6. ALTRES ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

Des del 2003  a l’ actualitat: Membre de la Societat Española de Neurofisiologia Clínica (SENFC). 

            Membre de la junta directiva: Vocal Nacional (2017-actualitat)

Des del 2007 a l’actualitat: Membre de la Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica (SCNFC).

            Membre de la junta directiva: Tresorer (2015-2019).

Des del 2007 a l’actualitat: Membre de l’Asociación de Monitorización Intraquirúrgica Neurofisiológica Española (AMINE).

Organitzador de la III Reunió Anual de la SCNFC. Tarragona (2011)

Organitzador de la IX Reunió Anual de la SCNFC. Tarragona (2017)

Organitzador de la reunió entre la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica (SENFC) i la Sociedad para el estudio de las enfermedades del raquis (GEER) per a establir les indicacions de l’aplicació del monitoratge neurofisiològic intraoperatori a les cirurgies de columna(17.01.2019). El Serrallo. Tarragona.

 

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

  • A qualsevol hora del dia
  • Sense esperes i molt fàcil
  • Tries l'hora que millor et va
  • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la