logov5

Centre mèdic Rambla Nova

El programa del centre incorpora un àrea de recepció, 14 consultoris d’especialistes amb espais propis d’espera i una unitat de procediments on es realitzen endoscòpies i cirurgies ambulatòries.

CIRURGIA PEDIÀTRICA

La cirurgia pediàtrica es l’especialitat quirúrgica que té cura de totes les afeccions quirúrgiques des de la concepció fins a l’adolescència.
El seu àmbit d’actuació es la vessant quirúrgica de la pediatria. De forma anàloga a la pediatria, la cirurgia pediàtrica es desenvolupa en diferents àrees de coneixement: cirurgia general pediàtrica, cirurgia neonatal, cirurgia digestiva, cirurgia urològica, cirurgia toràcica i cirurgia plàstica i reconstructiva. Aquestes superespecialitats quirúrgiques han desenvolupat determinades estratègies mínimament invasives, com la cirurgia toracoscòpica video-assistida, la cirurgia laparoscòpica o l’endourología. El desenvolupament de les tasques pròpies de l’especialitat té lloc en àrees pediàtriques ben diferenciades d’aquelles dels adults. L’activitat es duu a terme en equip, disposant de diferents especialistes tots ells de l’àmbit pediàtric. De forma general, aproximadament la meitat de les intervencions quirúrgiques es poden dur a terme en règim de Cirurgia Major Ambulatòria, es a dir, que el pacient pot ser donat d’alta al cap d’unes hores. La resta d’intervencions, per la seva complexitat o per la necessitat de cures especials, es realitza mitjançant ingrés hospitalari, pràcticament sempre de curta estada. El voltant del 5-10%, que són les considerades majors, requereixen ingrés postoperatori en UCI pediàtrica o UCI neonatal. El diagnòstic prenatal de les afeccions fetals, el diagnòstic precoç de la patologia postnatal i la cerca activa de la mateixa en exàmens de salut ha permès intervenir totes les afeccions en el moment òptim i amb els millors resultats possibles.

Què estas buscant?

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

  • A qualsevol hora del dia
  • Sense esperes i molt fàcil
  • Tries l'hora que millor et va
  • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la