logov5

Actualitat del centre

El Centre Mèdic Rambla Nova és el resultat del procés de definició de l’espai comú entre les necessitats dels metges i les dels seus pacients.

Unitat de diagnòstic de la mama

A CMRN la Mamografia s’efectua amb un Mamògraf Digital de camp complet de darrera generació i baixa dosi. La Mamografia digital orienta millor la cirurgia de la mama i pot ajudar a reduir la mortalitat per càncer de mama. A més a més, permet establir un perfecte estudi comparatiu amb mamografies anteriors.

Diferents estudis demostren l’increment de la detecció de patologia de la mama amb la Mamografia Digital, i especialment el Càncer de mama en fases precoces.

L’Ecografia és una eina important per a l’estudi de nòduls palpables de la mama, i també complementa la Mamografia en la caracterització de lesions i actua de guia per a la pràctica de Puncions Diagnòstiques Percutànies.

Per a assolir els millors resultats possibles, la Mamografia es practica en un equip homologat que es revisa anualment, es fa per personal qualificat i s’estudia per radiòlegs experts.
L’Ecografia i possibles puncions es practiquen també per radiòlegs amb àmplia experiència en aquesta tècnica.

COM ES REALITZA EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA?

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en la dona. Donat el fet que es desconeixen les causes que el desencadenen, solament és possible la seva curació si es realitza un diagnòstic precoç.
És convenient, en primer lloc, visitar-se periòdicament pel ginecòleg. De tota manera, quan es palpa un tumor, sol ja tenir unes mides al voltant de 2 cm i podem trobar complicacions extramamàries.
Per això és molt important poder detectar el tumor abans que es palpi, i el millor mètode fins ara conegut és la pràctica regular de la MAMOGRAFIA, amb el suport ocasional de l’ECOGRAFIA

Quan les imatges radiològiques no resultin suficientment aclaridores, realitzarem en alguns casos una PUNCIÓ PERCUTÀNIA per analitzar les cèl•lules de la lesió que veiem a la Mamografia o a l’Ecografia. Mitjançant una punció, poden extreure’s mostres de líquid, cèl·lules o fragments de teixit que seran analitzats per metges especialistes en Anatomia Patològica. Abans això solament era possible amb l’extirpació, en un quiròfan i sota anestèsia general, d’un fragment del teixit mamari que contenia la lesió.

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

  • A qualsevol hora del dia
  • Sense esperes i molt fàcil
  • Tries l'hora que millor et va
  • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la
 

 

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El projecte del centre es gesta l’any 2009 quan, partint de la idea original i en un procés d’anàlisi en què participen dos col·lectius, es defineixen tots els vessants del projecte, tècniques i perceptives, tenint en compte les visions del metge i el pacient del que ha de ser aquest espai de relació, on l’activitat mèdica ha d’assolir les màximes quotes de satisfacció.

Instal·lacions

footer2

Les 14 consultes es resolen en un únic espai, en alguns casos dividit per una mampara opaca de vidre que separa el propi despatx de la zona d’exploració. Cada consulta compta amb l’equipament apropiat per al diagnòstic o el tractament propis de les especialitats que allotja.

On estem

footer3
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar amb nosaltres

footer4
 

Per telèfon

Tel. +34 977 25 00 00 |
Per email
Contactar per formulari

Connecta amb nosaltres

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue