logov5

Actualitat del centre

El Centre Mèdic Rambla Nova és el resultat del procés de definició de l’espai comú entre les necessitats dels metges i les dels seus pacients.

Quan estem oblidant massa?

Un alt percentatge de la població espanyola a partir dels 50 anys experimenta pèrdues de memòria. Aquestes pèrdues inclouen oblidar el nom d'una persona que s'acaba de conèixer, productes de la llista de la compra, la dificultat per trobar les claus o alguna cosa que anàvem a fer en aquest moment… Aquests canvis cognitius associats a l'edat poden reflectir un envelliment normal (benigne) o un envelliment anormal (demència).

La frontera entre l'envelliment normal i la deterioració cognitiva que pot associar-se a l'edat està marcada per una entitat nosològica que intenta descriure els canvis cognitius sense arribar a ser una demència establerta.

Aquest deteriorament patològic es coneix com Deteriorament Cognitiu Lleu (DCL) i comporta:

 1. Presència d'un problema subjectiu de memòria, preferiblement corroborat per un informador.
 2. Constatació d'un trastorn de la memòria objectivat en proves cognitives superior al normal per a la seva edat i educació.
 3. Conservació del funcionament intel·lectual general.
 4. Activitats de la vida diària essencialment preservades.
 5. Absència de demència.

Algunes de les persones diagnosticades de DCL acaben desenvolupant una demència, d’altres en canvi estabilitzaran la seva pèrdua i, a més, podran veure's beneficiades de programes de rehabilitació, seguiment diagnòstic i prevenció.

Simptomatologia a tenir en compte
 1. Oblits, distraccions, no saber el nom d'una persona o d'algú, oblidar contrasenyes i telèfons corrents, noms de carrers…
 2. No trobar la paraula amb la qual anomenar alguna cosa.
 3. Dificultat per memoritzar i per a nous aprenentatges.
 4. Dificultat per posar atenció i concentrar-se, seguir l'argument d'una pel·lícula, llibre…
 5. Desorientació a llocs freqüents.

Aquests símptomes poden ser indicadors de la necessitat d'efectuar una avaluació neuropsicològica. Aquesta avaluació implica un garbellat cognitiu inicial i la posterior exploració de les funcions superiors (memòria, atenció, orientació, funcions executives, funcions visoespacials i visoconstructives, control motor i valoració de l'estat d'ànim).

Què fer si ens diagnostiquen DCL
 1. S'apliquen intervencions farmacològiques i rehabilitadores.

En les primeres, a criteri del neuròleg, existeixen possibles tractaments farmacològics amb la finalitat de detenir la progressió. Respecte a les segones, s'aplica la rehabilitació neuropsicològica centrada en tècniques d'entrenament de la memòria per potenciar la capacitat mnèsica de persones majors sense demència. A més, aquestes inclouen programes d'entrenament en habilitats d’afrontament i programes d'estimulació cognitiva de les funcions executives, l'atenció i la memòria.

 1. S'efectuen controls semestrals o anuals per part del neuropsicòleg per observar la possible evolució del dèficit.

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

 • A qualsevol hora del dia
 • Sense esperes i molt fàcil
 • Tries l'hora que millor et va
 • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la
 

 

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El projecte del centre es gesta l’any 2009 quan, partint de la idea original i en un procés d’anàlisi en què participen dos col·lectius, es defineixen tots els vessants del projecte, tècniques i perceptives, tenint en compte les visions del metge i el pacient del que ha de ser aquest espai de relació, on l’activitat mèdica ha d’assolir les màximes quotes de satisfacció.

Instal·lacions

footer2

Les 14 consultes es resolen en un únic espai, en alguns casos dividit per una mampara opaca de vidre que separa el propi despatx de la zona d’exploració. Cada consulta compta amb l’equipament apropiat per al diagnòstic o el tractament propis de les especialitats que allotja.

On estem

footer3
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar amb nosaltres

footer4
 

Per telèfon

Tel. +34 977 25 00 00 |
Per email
Contactar per formulari

Connecta amb nosaltres

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue