logov5

Actualitat del centre

El Centre Mèdic Rambla Nova és el resultat del procés de definició de l’espai comú entre les necessitats dels metges i les dels seus pacients.

La tos

La tos és un reflex, que moltes vegades provoquem de forma voluntària per expulsar secrecions de les vies respiratòries; no és més que un mecanisme de defensa que ens alerta de possibles malalties concomitants.

Direm que la tos és crònica quan no esta relacionada amb un procés agut i persisteix més de 3 setmanes. Alguns especialistes diuen que han de passar més de 8 setmanes; en qualsevol d’aquests casos heu de fer revisió per l’especialista.

Causes
 1. La tos no sempre obeeix a una sola causa i pot ser provocada per més d'una malaltia.
 2. La principal causa de la tos és el tabac i les malalties pulmonars obstructives cròniques (MPOC).
Altres causes freqüents de la tos són:
 1. Asma: al voltant del 55% de malalts asmàtics tenen tos com a únic símptoma.
 2. Goteig nasal posterior: la tos es produeix per la irritació i pas de secrecions que provenen de les foses o sins nasals en les rinitis, sinusitis i poliposis nasal.
 3. Reflux gastroesofagic: consisteix en el pas del contingut gàstric a l'esòfag amb possibles aspiracions del contingut gàstric a la via aèria.
 4. Bronquitis eosinofílica: tos crònica i eosinòfils als esputs.
 5. Bronquiectasies: dilatacions anormals i irreversibles dels bronquis. El 90% dels malalts tenen expectoració habitualment purulenta.
 6. Càncer de pulmó.
 7. Fàrmacs emprats en la HTA: especialment els inhibidors de l'enzim convertidor de angiotensina (IECA).
 8. Malalties intersticials difuses pulmonars.
 9. Post infecciosa: la tos persisteix després d'infeccions del tracte respiratori i es pot mantenir durant mesos, desapareixen progressivament de forma espontània.
 10. Tos psicògena: principalment en nens i adolescents. És més un tic com un carraspeix o tos crònica.
Altres causes menys freqüents de la tos són
 1. Infeccions pulmonars.
 2. Malalties immunològiques.
 3. Insuficiència cardíaca Esquerra.
 4. Presencia de cossos estranys a la via aèria superior.
 5. Poliposis nasal.
 6. Traquobroncomalacia.
 7. Malalties amb afectació del mediastí (limfoma de hodgkin).
 8. Tumors de les vies respiratòries.
 9. Malalties del sistema nerviós central.
Diagnòstic de la tos

Com sempre per fer el diagnòstic de la tos crònica és important una bona història clínica i una exploració física que ens indicaran quines proves podem fer per arribar a descobrir la causa.

Entre elles: proves d’al·lèrgia, radiografies de tòrax, radiografies dels sinus, tac, espirometria i a vegades pH metria esofàgica.

Tractament

Els tractaments simptomàtics habituals (xarops, mucolítics, codeïna, dextrometorfan, etc.) no sempre són eficaços perquè poden eliminar el símptoma però no la “causa” de la tos. Els tractaments específics, un cop diagnosticada la causa de la tos crònica, solen ser eficaços fins a un 85-95% dels casos.

La tos és un dels primers símptomes de la MPOC, per això coincidint amb el dia mundial de les malalties pulmonars obstructives cròniques volem valorar la importància que té el diagnòstic precoç de la malaltia.

L'espirometria és imprescindible pel diagnostic i el seguiment de la resposta al tractament de la MPOC.

És una prova respiratòria ràpida i molt senzilla que mesura la capacitat i el volum pulmonar. Al Centre Mèdic Rambla Nova disposem d'equips d'última generació per realitzar aquesta prova.

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

 • A qualsevol hora del dia
 • Sense esperes i molt fàcil
 • Tries l'hora que millor et va
 • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la
 

 

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El projecte del centre es gesta l’any 2009 quan, partint de la idea original i en un procés d’anàlisi en què participen dos col·lectius, es defineixen tots els vessants del projecte, tècniques i perceptives, tenint en compte les visions del metge i el pacient del que ha de ser aquest espai de relació, on l’activitat mèdica ha d’assolir les màximes quotes de satisfacció.

Instal·lacions

footer2

Les 14 consultes es resolen en un únic espai, en alguns casos dividit per una mampara opaca de vidre que separa el propi despatx de la zona d’exploració. Cada consulta compta amb l’equipament apropiat per al diagnòstic o el tractament propis de les especialitats que allotja.

On estem

footer3
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar amb nosaltres

footer4
 

Per telèfon

Tel. +34 977 25 00 00 |
Per email
Contactar per formulari

Connecta amb nosaltres

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue