logov5

Actualitat del centre

El Centre Mèdic Rambla Nova és el resultat del procés de definició de l’espai comú entre les necessitats dels metges i les dels seus pacients.

Diagnòstic precoç del càncer de mama

El càncer de mama és el tumor més maligne en la dona, la seva incidència augmenta un 2,4% cada any.

Una de cada 8 dones tindrà càncer al llarg de la seva vida, però en els últims anys ha disminuït considerablement la seva mortalitat i ha augmentat la supervivència. Els resultats favorables de supervivència es deuen en gran manera al diagnòstic precoç en les revisions periòdiques i l'avanç en els tractaments personalitzats tenint en compte la nova classificació molecular.

Per a la detecció precoç del càncer de mama la Mamografia segueix sent la prova diagnòstica bàsica, no obstant en alguns casos presenta algunes limitacions.

En dones joves i en dones amb mama densa disminueix la sensibilitat d'un 30% fins a un 40%.

Què és la mama densa?

La glàndula mamària està formada per teixit glandular i per teixit gras.

Es considera radiològicament densa si té més del 50% de teixit fibroglandular.

El 40% de les dones tenen la mama densa, tot i que la densitat disminueix freqüentment amb l'edat, ja que el teixit glandular disminueix i el gras augmenta.

La mama densa disminueix la sensibilitat de la mamografia, en aquests casos, la mamografia ha d'anar complementada d'altres exploracions.

La densitat mamària és identificada pel metge radiòleg que és qui interpreta la mamografia.

Hi ha 4 categories de densitats mamàries, el radiòleg assigna una d'aquestes categories a cada mamografia i el teu metge t'explicarà si tens la mama densa i en quina categoria es troba situada.

La mama densa dificulta la detecció del càncer. El teixit dens és blanc i els nòduls, tant benignes com malignes, també són blancs.

A mesura que augmenta la densitat mamària disminueix la sensibilitat de la mamografia. Si a la mamografia li afegim una ecografia, augmenta la detecció del càncer, tot i tenir una mama densa.

La detecció primerenca del càncer de mama és molt important ja que incrementa les opcions de tractament i augmenta la supervivència.

Hi ha estudis publicats en la literatura científica que han demostrat que afegint una ecografia a les pacients de mama densa, la sensibilitat diagnòstica augmenta d'un 25 a un 30%.

Però l'ecografia també presenta dificultats per estendre el seu ús en el screening de mama. L'ecografia no és reproduïble, és operador dependent i es necessitaria molt de temps.

Per esmenar aquests problemes, en el CDI disposem de la Ecografia Automàtica i Volumètrica de tot el Volum de la mama (ABVS, Automatic Breast Volume Scanner) especialment útil en dones joves i amb mama densa.

El primer estudi sobre detecció de càncer de mama que s'afegeix a la mamografia l'screening amb ABVS en mames denses va ser publicat ja en 2009 per Kevin Kelly. En aquest estudi va augmentar el diagnòstic dle càncer d'un 3,6 per mil a 7,2 per mil i el nombre de càncers de menys de 10 mm va passar de 7 a 21, quan es va afegir una ecografia de tota la mama.

Què és el ABVS?

L'ecografia ABVS (Automatic Breast Volume Scanner) és una important eina complementària a la mamografia en l'estudi i avaluació de lesions focals mamàries. Augmentant la detecció global de càncer i especialment en dones amb mama densa i dones d'alt risc.

El ABVS representa un gran pas en el diagnòstic de la patologia de la mama, incorporant una nova tècnica per al seu diagnòstic.

Es tracta d'una adquisició automàtica de volum 3D, aconseguint tres escombrats complets de tota l'estructura mamària, sense deixar cap zona sense visualitzar.

La tècnica consisteix a adquirir un volum de dades que permet visualitzar tota la mama en els tres plans de l'espai (axial, sagital i coronal).

Les dades recollides són enviats a una estació de treball on el radiòleg analitza i informa dels possibles troballes, podent valorar la mama des d'un nou punt de vista.

Una altra tècnica de què disposem en el CDI per a la detecció precoç del càncer de mama juntament amb la mamografia digital 2D tradicional és la Tomosíntesis.

La Tomosíntesis genera una imatge tridimensional de la mama mitjançant RX que permet al radiòleg visualitzar tot el volum de la mama (3D). Mitjançant molts talls d'1 mil·límetre, un ordinador reconstrueix la imatge 3D i és capaç de detectar lesions que abans podien estar ocultes pel propi teixit mamari.

Fins ara amb la mamografia digital, els radiòlegs veien el teixit mamari en una sola imatge plana.

La compressió de la mama que es fa durant la mamografia 2D pot resultar incòmode, i el teixit mamari en una mamografia 2D pot solapar donant una imatge anormal, sent un teixit totalment normal o bé una lesió pot estar amagada en el teixit superposat i no aparèixer en la mamografia.

La Tomosíntesis digital supera aquests obstacles, realitzant diferents imatges des de diferents angles. La mama se situa de la mateixa forma però amb menys pressió, la suficient per mantenir ferm durant tot el procediment. Els estudis publicats pel Dr Per Skaane demostren que amb la Tomosíntesis es diagnostiquen el 30% dels càncers ocults en la mamografia digital simple. També hi ha altres tècniques que són útils en el diagnòstic de la patologia mamària, com la RMN per a indicacions concretes, el TAC de mama, la mamografia amb contrast, la mamografia per absorció de fotons, la gammagrafia, etc ... És important que el diagnòstic de la patologia mamària es pugui fer en una unitat de diagnòstic que disposi de diferents tècniques per a ser utilitzades segons les necessitats personalitzades de cada pacient.

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

  • A qualsevol hora del dia
  • Sense esperes i molt fàcil
  • Tries l'hora que millor et va
  • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la
 

 

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El projecte del centre es gesta l’any 2009 quan, partint de la idea original i en un procés d’anàlisi en què participen dos col·lectius, es defineixen tots els vessants del projecte, tècniques i perceptives, tenint en compte les visions del metge i el pacient del que ha de ser aquest espai de relació, on l’activitat mèdica ha d’assolir les màximes quotes de satisfacció.

Instal·lacions

footer2

Les 14 consultes es resolen en un únic espai, en alguns casos dividit per una mampara opaca de vidre que separa el propi despatx de la zona d’exploració. Cada consulta compta amb l’equipament apropiat per al diagnòstic o el tractament propis de les especialitats que allotja.

On estem

footer3
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar amb nosaltres

footer4
 

Per telèfon

Tel. +34 977 25 00 00 |
Per email
Contactar per formulari

Connecta amb nosaltres

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue