logov5

Actualitat del centre

El Centre Mèdic Rambla Nova és el resultat del procés de definició de l’espai comú entre les necessitats dels metges i les dels seus pacients.

Les revisions mèdicoesportives

Les revisions mèdicoesportives constitueixen una eina fonamental per a poder objectivar l’aptitud de qualsevol persona que vulgui practicar esport.

Actualment totes les federacions esportives recomanen i/o obliguen als seus practicants a què es sotmetin a una revisió mèdicoesportiva a l’inici de cada temporada per validar la seva aptitud i, sense aquesta, no se’ls tramita la corresponent llicència per a poder competir.

Però l’esportista popular, el que corre perquè li agrada, el que juga a futbol amb els amics, el que fa triatló… tots ells també fan esport, i a ells també van adreçades aquestes revisions.

Les revisions mèdicoesportives poden ser de tres tipus:

TIPUS I: menors de 14 anys.

 1. Consten de: anamnesi, exploració física per aparells, exploració cardiorespiratòria, antropometria bàsica, IMC, exploració de l’aparell locomotor, paràmetres basals, ECG.
 2. L’esportista rebrà un informe mèdicoesportiu on es reflectiran totes les dades d’aquesta revisió.
 3. Si no hi ha contraindicacions, el metge pot signar un Certificat Mèdic Esportiu.
 4. No es pot certificar l’aptitud mèdicoesportiva sense la realització d’una revisió mèdicoesportiva.

TIPUS II: majors de 14 anys.

 1. Consten de: anamnesi, E/F per aparells, expl. cardiorespiratòria, antropometria avançada, IMC, somatotipus, expl. ap. locomotor, paràmetres basals, ECG i Ergometria Màxima Indirecta.
 2. L’esportista rebrà un informe mèdicoesportiu on es reflectiran totes les dades d’aquesta revisió.
 3. Si no hi ha contraindicacions, el metge pot signar un Certificat Mèdic Esportiu.

TIPUS III: per a professionals, o estudi de la condició física.

 1. Consten de: anamnesi, E/F per aparells, expl. cardiorespiratòria, antropometria avançada, IMC, somatotipus, expl. ap. locomotor, paràmetres basals, ECG i Ergometria Màxima Directa (amb analitzador de gassos i determinació de llindars).
 2. L’esportista rebrà un informe mèdicoesportiu on es reflectiran totes les dades d’aquesta revisió.
 3. Si no hi ha contraindicacions, el metge pot signar un Certificat Mèdic Esportiu.

Les proves d’esforç s’han de realitzar en instal·lacions sanitàries, amb monitorització continuada de l’ECG i la T.A., amb monitor desfibril·lador i han de ser realitzades per especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport.

Amb aquestes revisions mèdicoesportives es pretén que l'esportista realitzi l'exercici físic i/o esport de forma segura i permeten detectar:

 1. Diverses malalties cardíaques habitualment assimptomàtiques amb risc de mort sobtada (miocardiopatia hipertròfica, síndrome de Wolf-Parkinson-White, s. de Brugada…).
 2. Patologies respiratòries induïdes per la pràctica d’exercici.
 3. Alteracions de l’aparell locomotor o la biomecànica de carrera.
 4. Detecció precoç d’alteracions metabòliques, hematològiques.
 5. Reaccions hipertensives a l’esforç.

Un cop superada la revisió podem realitzar exercici físic i/o esport de forma segura i saludable, ja que es poden dissenyar entrenaments o plannings d’exercici físic adaptats a les condicions físiques, objectius i limitacions del practicant.

Què estas buscant?

Demaneu Cita Online

Demaneu Cita Online

Avantatges de la citación Online

 • A qualsevol hora del dia
 • Sense esperes i molt fàcil
 • Tries l'hora que millor et va
 • Pots modificar-la si vols o cancel·lar-la
 

 

Centre Mèdic Rambla Nova

footer1

El projecte del centre es gesta l’any 2009 quan, partint de la idea original i en un procés d’anàlisi en què participen dos col·lectius, es defineixen tots els vessants del projecte, tècniques i perceptives, tenint en compte les visions del metge i el pacient del que ha de ser aquest espai de relació, on l’activitat mèdica ha d’assolir les màximes quotes de satisfacció.

Instal·lacions

footer2

Les 14 consultes es resolen en un únic espai, en alguns casos dividit per una mampara opaca de vidre que separa el propi despatx de la zona d’exploració. Cada consulta compta amb l’equipament apropiat per al diagnòstic o el tractament propis de les especialitats que allotja.

On estem

footer3
© Centre Mèdic Rambla Nova
Rambla Nova, 103 (Edifici Atlàntic)
CP 43001
Tarragona, España
 

Contactar amb nosaltres

footer4
 

Per telèfon

Tel. +34 977 25 00 00 |
Per email
Contactar per formulari

Connecta amb nosaltres

if linkedin 437252if YouTube 191274flickrissue