Esteu aquí

Inici » Els procediments

Test Septina9

Test Septina9

Procediment Diagnòstic
Detecció precoç del càncer de còlon en sang

La incidència del càncer de còlon a Espanya supera els 25.000 nous casos a l’any i és la segona causa de mort per càncer, amb una incidència similar en homes i en dones.

La supervivència depèn de l’estadi en què es detecti el tumor. Per això, la detecció precoç és fonamental. Però únicament el 12% de la població adulta participa en programes de cribratge poblacional del càncer de còlon.

La població de risc mitjà que hauria de participar en programes de cribratge del càncer colorectal són homes i dones a partir de 50 anys, que no presenten símptomes o es troben aparentment sans, i sense altres factors de risc (personals i / o familiars ) addicionals.

Si el càncer de còlon es detecta en els primers estadis, la taxa de curació és superior al 90%.

Test Septina9

L’anàlisi es realitza en sang perifèrica i consisteix en la detecció de la forma metilada del gen Septina setembre (mSEPT9). La mSEPT9 passa a la sang en forma d’ADN lliure i es detecta en plasma en més del 90% dels tumors de còlon, pel que constitueix un nou marcador tumoral genètic. En conseqüència, la presència de mSEPT9 en sang indica la possibilitat que hi hagi una neoformació relacionada amb càncer de còlon.

La metilació del gen Septina 9 és un procés precoç en el desenvolupament tumoral, de manera que el cribratge és positiu fins i tot en estadis inicials i en diferents localitzacions del càncer de còlon.

Avantatges del test mSEPT9

mSEPT9 ofereix múltiples avantatges enfront dels altres mètodes de cribratge actuals del càncer de còlon, com són les proves de cribratge fecals, la sigmoidoscòpia i la colonoscòpia.

Es tracta d’una anàlisi: mínimament invasiu; que no vulnera la intimitat del pacient ni requereix preparació ni ajust dietètic especials previs; que presenta una elevada sensibilitat i especificitat, i que detecta tots els tipus de càncer colorectal, independentment de la seva localització .

El test Septina9 de segona generació (Epi proColon 2.0) té una especificitat del 99.3%, una sensibilitat del 80.6%, un valor predictiu negatiu del 99.9% i un valor predictiu positiu del 45.7%.

Així, la mSEPT9 presenta uns resultats molt superiors als de les actuals tècniques de cribratge fecals.

Per tant, es tracta d’una anàlisi fàcilment repetible anual o bianualment, el que millora l’acceptació del test per part del pacient i l’adherència als programes de cribratge del càncer de còlon.

Indicacions

L’anàlisi està indicat en:

  1. Població general, tant home com dones, sense símptomes, a partir dels 50 anys.
  2. Persones que no es realitzin colonoscòpies de rutina, segons estableixen els programes de cribratge de càncer colorectal.

No s’aconsella l’anàlisi en dones embarassades, ja que la mSEP9 també sembla estar implicada en el desenvolupament embrionari normal.

L’anàlisi no substitueix la realització de la colonoscòpia, que segueix sent la prova diagnòstica indicada per a la identificació del càncer de còlon.

Resultats de l’anàlisi
  1. Resultat negatiu. No s’identifica la presència de mSEPT9 en el plasma del pacient. El pacient és classificat com sa amb una probabilitat del 99.9%. S’aconsella repetir l’anàlisi cada un o dos anys.
  2. Resultat positiu. S’identifica la presència de mSEPT9 en el plasma del pacient, per la qual cosa cal fer una colonoscòpia. De cada 2 pacients positius per al test, 1 tindrà patologia tumoral.
Requisits

Mostra:2 tubs de 8.5 ml de sang (CPDA).
No cal estar en dejú ni preparació especial.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.