Esteu aquí

Inici » Els procediments

Làser Argó

Làser Argó

Procediment Terapèutic

El làser Argó és una teràpia bàsica en certes malalties de retina, com la retinopatia diabètica.

Es tracta d’un làser adaptat a un microscopi amb el que podem realitzar impactes controlats sobre la part de la retina que ho precisi.

1. Per a què serveix?

Aquest tractament es realitza principalment com a prevenció de sagnats intraoculars (en diabetis o trombosi ocular), dels despreniments de retina (estrips retinians) i d’algunes inflamacions de la màcula (edema macular).

Els pacients diabètics i aquelles persones que han patit una trombosi a l’ull, entre d’altres, tenen una important falta de rec sanguini a la retina que produeix l’aparició de “nous vasos sanguinis” (neovasos) per a intentar suplir-ho. Aquests neovasos són incompetents i creixen sense control, provocant sagnats intra-oculars que poden provocar la pèrdua irreversible de la visió o l’aparició de glaucoma dolorós en molt pocs temps.

Mitjançant el làser Argó és creen impactes controlats que destrueixen la part de la retina que no té rec sanguini (i per tant, tampoc té visió) de manera que es pot revertir el procés i fer desaparèixer els neovasos.

Igualment, aquestes dues malalties provoquen inflamacions a la màcula (edema macular), la part de la retina encarregada del centre de la visió que es pot controlar amb impactes precisos sobre alguns punts de la màcula (foto-coagulació focal).

Per altra banda, moltes persones presenten petites degeneracions a la retina que amb el temps es poden convertir en forats, esdevenint un despreniment de retina, malaltia que si no es tracta amb cirurgia urgent pot esdevenir en ceguesa irreversible.

La detecció d’aquestes lesions en les revisions rutinàries permet que es tractin, creant una cicatriu amb làser al seu voltant que dificulta en gran mesura la seva evolució a un despreniment de retina.

2. Com es realitza? Cal alguna preparació prèvia?

El làser està incorporat a un microscopi a la mateixa consulta. No es tracta de cirurgia. El pacient es recolza sobre el suport del microscopi i el làser s’aplica a través d’una lent que es col·loca davant de l’ull. Abans de realitzar el làser s’instil·len gotes d’anestèsic perquè la lent no produeixi cap molèstia.

Sempre cal la dilatació prèvia de la pupil·la mitjançant un col·liri. Aquest s’instil·la a l’ull que s’ha de tractar cada 15 minuts des d’una hora abans de la cita.

3. Quins efectes secundaris o riscos té?

Els efectes secundaris del tractament són els causats per la dilatació de la pupil·la, que comporta la visió borrosa transitòria entre 1 i 3 hores, pel que no es recomana la conducció posterior en aquest temps.

Respecte als riscos, aquests només apareixen quan es tracta de realitzar làser sobre la màcula, en la que les cicatrius del làser poden comportar taques a la visió (escotomes). És per això absolutament necessari que l’Oftalmòleg que ho realitzi tingui experiència per a minimitzar aquest risc.

4. Els resultats

Sempre caldrà la revisió posterior de la retina per a valorar els resultats. Depenent de la malaltia a tractar, els resultats no apareixen fins mesos després del tractament.

5. Experiència

El Dr. Jordi Martín, Oftalmòleg especialista en Retina, té una gran experiència en l’aplicació de làser Argó, havent ampliat la seva formació en la realització de foto-coagulació focal sobre la màcula a l’Hospital Luis Sánchez Bulnes, de l’APEC a Mexico DF, el 2005.

6. Equipament

El Dr. Jordi Martín disposa d’un làser Argó Visulass 532s ubicat al Centre Mèdic Rambla Nova, a la mateixa consulta, podent realitzar el tractament en el mateix moment del diagnòstic, si es precisa.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.