Esteu aquí

Inici » Els procediments

Analítica bàsica

Analítica bàsica

Procediment Diagnòstic
Dimarts, 7 Agost 2012 - 16:30

L’Analítica bàsica és un procediment fonamental previ a qualsevol revisió mèdica o diagnòstic sistèmic. Per a realitzar l’analítica és necessari fer una extracció de sang i aportar una mostra d’orina. La mostra de femta es pot evitar si s’opta per procediments alternatius que permetin el mateix diagnòstic.

En una analítica bàsica obtenim les següents dades:

Hemograma (hematologia): glòbuls vermells, blancs, hemoglobina i fórmula leucocitària. Prevenció i detecció d’anèmies i infeccions.
Glucosa (nivell de sucre en sang). Prevenció i diagnòstic de la diabetis.
Funció renal. Els valors d’urea i creatinina ens orienten sobre el correcte funcionament del ronyó. Un mal funcionament pot provocar una insuficiència renal.
Àcid úric. Prevenció d’atacs de gota o, a llarg termini, formació de tofus articulars
Perfil lipídic: Colesterol total, HDL, LDL, triglicèrids. Control de risc cardiovascular.
Control hepàtic: GOT, GPT, GGT, fosfatases alcalines ajuden a mesurar el funcionament del fetge i la vesícula.
Ionograma. Els principals ions de la sang (sodi, potasi, clor) són útils en la prevenció de patologies òsteo-musculars. El balanç electrolític també és indicador del bon funcionament de l’organisme.
Ferro. La siderèmia (nivell de ferro en sang) permet valorar el grau d’anèmia ferropènica.
Hormones tiroïdals. Una alteració de la funció tiroïdal té implicació multisistèmica.
Marcadors tumorals (PSA, CEA). Prevenció i diagnòstic precoç de malalties tumorals.
Orina. Mesurarem els sediments en l’orina. Ajuda a diagnosticar diabetis i patologies de l’aparell urinari o renal.
Femta. Determinació de cèl·lules sanguínies en mostres de femta. Diagnòstic d’hemorràgies digestives i detecció de pòlips i tumors al budell. Alternativament, es pot fer la prova de la Septina 9, que permet prescindir de la femta.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.