Esteu aquí

Inici » Els procediments

Degeneració del disc. Reemplaçament de Disc Artificial

Degeneració del disc. Reemplaçament de Disc Artificial

Procediment Terapèutic
ADR = Artificial Disc Replacement

En casos de degeneració discal en què apareix tant dolor cervical o lumbar com dolor radicular (del nervi) es precisa d’ una intervenció si el tractament mèdic conservador no ha estat eficaç.

En aquests casos, la intervenció que es realitza de forma generalitzada és la fusió o fixació lumbar o cervical, també es diu artròdesi.

Nosaltres creiem que la cirurgia ADR (Artificial Disc Replacement) és una alternativa millor a la cirurgia de fusió. Consisteix en la substitució del disc lumbar o cervical degenerat per un implant artificial per imitar el disc natural sa.

 
Avantatges

En primer lloc, conceptualment es tracta d’una cirurgia molt més fisiològica atès que es preserva el moviment de l’articulació i per tant no s’immobilitzen les vèrtebres.
En segon lloc, i gràcies a l’anterior, s’evita la degeneració del disc adjacent. El disc adjacent es degenera de manera precoç en la fixació, atès que una vegada fixades les vèrtebres el disc superior o l’inferior suporten un major estrès biomecànic. En molts casos la degeneració del disc adjacent comporta a una nova intervenció en el futur.

No passa així; en la pròtesi de disc atès que, en mantenir la mobilitat del segment operat, l’inferior i el superior no es degeneren.

En tercer lloc, les pròtesis són col·locades mitjançant un abordatge anterior a la columna. Gràcies a això, no s’ha d’obrir la musculatura de l’esquena, el que comporta a menys dolor postoperatori immediat i fins i tot a mig o llarg termini.

L’artrodesi o fixació se sol realitzar amb incisions llargues a l’esquena i amb una gran dissecció muscular, el que comporta a una important pèrdua de sang i atròfia muscular. Per aquest motiu, pot quedar instal·lat un dolor crònic.

A més, i gràcies a l’abordatge anterior, per operar el disc no cal manipular ni mobilitzar els nervis amb el que disminueix molt el risc de lesió nerviosa. No és així en la fusió en què la col·locació dels implants sotmet a un risc molt elevat a les estructures nervioses.

En quart lloc, no es realitzen osteotomies amb desestabilització de la vèrtebra i important pèrdua de sang. En aquesta cirurgia es substitueix un disc degenerat i gastat per un de nou artificial.

Com a contrapartida, a l’artròdesi són freqüents les osteotomies o talls a la vèrtebra per poder introduir els implants o per aconseguir una bona superfície òssia de fusió. Importa poc que es facin talls a la vèrtebra atès que la unitat funcional vertebral queda fixada i no funcionant.

Disc cervical M6. Components i característiques.


Disc lumbar M6. Components i característiques.


Procediment ADR cervical.


Procediment ADR lumbar.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.