Esteu aquí

Inici » Les malalties

Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Dilluns, 19 Novembre 2012 - 15:30
CIM10: 
J40-J47 Malalties cròniques de les vies respiratòries baixes

La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC, també coneguda com EPOC en castellà, o COPD en anglès) és una malaltia pulmonar crònica que té una base inflamatòria que fa que els bronquis es tanquin, dificultant progressivament l’entrada d’aire als pulmons. És una malaltia greu i progressiva que pot arribar a produir la mort.

La pateix 1 de cada 10 persones d’entre 40 i 80 anys, i és mes freqüent en homes que en dones. La meitat dels afectats no saben que la pateixen. Es calcula que cap a l’any 2020 l’MPOC serà la tercera causa de mort al món. Al nostre país la pateixen més de 2 milions de persones. Una tercera part dels espanyols fumen, i d’entre aquests, entre un 20 i un 25% desenvoluparan la malaltia.

Causes

• Tabac.
• Exposició passiva al fum del tabac.
• Contaminació ambiental.
• Exposició a productes tòxics (asbest,…).
• Hiper-reactivitat bronquial.
• Factors genètics.

Símptomes

Al principi hi ha pocs símptomes o no n’hi ha, però l’MPOC empitjora amb el temps i s’ha de diagnosticar el més aviat possible per a començar el tractament i millorar la qualitat de vida del malalt. Les manifestacions mes freqüents són:

• Tos i flemes.
• Sensació d’ofec i falta d’aire (dispnea).
• Tendència a constipar-se sovint.
• Intolerància a l’exercici.

Diagnòstic

L’hem de sospitar en persones més grans de 40 anys que tinguin símptomes. L’espirometria simple i amb test de broncodilatació és imprescindible per a fer el diagnòstic.

Altres proves complementàries son:

• Radiografia de tòrax.
ECG (electrocardiograma).
TAC toràcic per a descartar altres malalties respiratòries.
• Polisomnografia en malalts que presentin clínica d’apnea obstructiva del son.

Diagnòstic diferencial

Sempre s’ha de descartar que no hi hagi malalties amb símptomes semblants com asma, bronquiectàsies, fibrosi quística, tuberculosi, càncer de pulmó o insuficiència cardíaca.

Tractament
 1. Modificar els factors de risc (obesitat, tabaquisme i vida sedentària).
 2. Tractament farmacològic: El tractament farmacològic dependrà del grau de severitat de la malaltia.
  • Broncodilatadors.
  • Anticolinèrgics.
  • Corticoides inhalats.
  • Corticoides orals.
  • Antibiòtics: es reservaran pels casos de reagudització amb infecció respiratòria.
  • Alfa 1 antitripsina: indicat en gent jove amb dèficit d’aquest enzim.
 3. Rehabilitació física: ajuda a disminuir la simptomatologia i augmenta la tolerància a l’exercici.
 4. Mesures preventives com la vacunació de la grip i del pneumococ.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.