Esteu aquí

Inici » Les especialitats

Unitat del Son

Unitat del Son

Area: 
NEUROFISIOLOGIA

La Unitat del Son és una unitat multidisciplinar composada per cinc metges especialistes, un infermer i una auxiliar clínica. L’equip es reuneix periòdicament per a l’avaluació de casos clínics complexes.

• Dr. Arnaldo Jurdá Portal (Neurofisiologia Clínica).
• Dr. Xavier Ustrell Roig (Neurologia)
• Dra. Maria José Mas Salguero (Neurologia Pediàtrica)
• Dra. Teresa Maria Argemí Coletas (Medicina Interna)
• Dr. José Javier Benito González (Otorinolaringologia)
• Gisela Ruiz Martí (Unitat d’Ortodòncia)

Els símptomes principals per consultar a la Unitat del Son són: insomni, somnolència diürna, roncs intensos, pauses respiratòries durant el son, excés de son i conductes anormals durant el son (moviments, malsons, etc).

Els pacients poden consultar per compte pròpia o ser derivats per metges de diferents especialitats mèdiques: medicina de família, neurologia, neuropediatria, medicina interna, pneumologia, otorinolaringologia, etc.

A cada pacient se li realitza un estudi polisomnogràfic nocturn individualitzat per a diagnosticar el seu trastorn del son.

Un cop realitzat l’estudi, es deriva el pacient al metge que ha sol·licitat l’estudi o, en cas d’haver consultat per compte propi, se’l deriva a l’especialista adequat.

Realització de l’exploració

Durant l’exploració es registren diversos senyals fisiològics com: l’activitat cerebral, la respiració, el ritme cardíac, l’activitat muscular, la saturació d’oxigen a la sang, els moviments oculars i els roncs.

Es col·loquen una sèrie d’elèctrodes superficials en contacte amb el cuir cabellut, la cara i el cos, enganxats amb una substància adhesiva. Rarament aquesta substància por crear una lleugera irritació cutània que desapareix en hores o dies. També s’apliquen unes bandes elàstiques al tòrax i l’abdomen. La informació s’emmagatzema informàticament i és analitzada posteriorment pel metge especialista en Neurofisiologia Clínica.

La polisomnografia Nocturna no té cap risc per si mateixa. Tot el registre es realitza de forma supervisada per personal d’infermeria. En ocasions excepcionals, els pacients amb epilèpsia poden patir alguna crisis pel fenomen facilitador del son. Aquest fet ajuda al seu diagnòstic i tractament.

Els estudis de son es realitzen les nits de dilluns i dimecres. El pacient entra al centre a les 21:15h i surt quan acaba l’estudi, a les 07:00h del dia següent.

En el diagnòstic de la Narcolèpsia, la Polisomnografia nocturna es complementa amb el Test de latències múltiples que consisteix en un seguit de migdiades que es realitzen durant tot el matí següent a la polisomnografia.

Recomanacions per a realitzar una Polisomnografia Nocturna

Es recomana:
• El dia de l’estudi convé llevar-se d’hora al matí, al voltant de les 07:00, i no fer migdiada. Això facilitarà la conciliació del son durant la prova.
• És convenient fer-se l’estudi amb el cap net, si pot ser, acabat de rentar. Els homes és convenient que vinguin afaitats.
• Sopar lleugerament abans d’acudir al centre per a realitzar la prova.
• Cal portar una bossa amb: pijama còmode, pinta de cabells, raspall i pasta de dents i roba pel dia següent.


No es recomana:
• Posar-se laca ni fixadors de cabell el dia abans de realitzar l’estudi.
• Modificar les pautes farmacològiques habituals.
• Portar ràdios, telèfons, mòbils, revistes o llibres per ajudar a conciliar el son.
• Consumir alcohol, tabac o productes que continguin cafeïnes en les hores prèvies a l’estudi.
• Realitzar exercici físic vigorós ni feines estressants abans de la prova.

Infraestructura i equipament

L’estudi es realitza en un ambient adequat, tranquil i sense sorolls. Durant tota la nit hi ha personal especialitzat que controla la qualitat del registre.


El Dr. Pascual monitoritzant una polisomnografia nocturnaDisposem d’un equipament tècnic punter que permet estudiar els trastorns que apareixen en les diferents fases del son. Això s’aconsegueix gràcies a la realització de dos tècniques simultànies: la vídeo-electroencefalografia, que estudia l’activitat cerebral, i la poligrafia, que permet monitoritzar la respiració, la relaxació muscular, el pols o el ronc, entre d’altres.


La polisomnografia nocturna es considera la prova més completa per a detectar trastorns del son i no es pot substituir per altres estudis parcials que no són acceptats per les societats científiques.


Es pot quedar un acompanyant durant l’estudi, tot i que només és recomanable per a menors de 14 anys.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.