Esteu aquí

Inici » Les especialitats

Unitat de Revisions Mèdiques

Unitat de Revisions Mèdiques

Dimecres, 29 Febrer 2012 - 18:00
Area: 
MEDICINA INTERNA

La Unitat de Revisions Mèdiques del Centre Mèdic Rambla Nova ofereix un programa integral de revisions mèdiques, que es personalitza en funció de l’edat, sexe, hàbits, antecedents personals i familiars i circumstàncies personals de cada pacient.

L’objectiu de la unitat és el seguiment de la salut: prevenir, fer un diagnòstic precoç de malalties i intervenir sobre els factors de risc per a la salut, per tal d’ajudar al pacient a millorar la seva qualitat de vida.

L’experiència dels nostres professionals i la coordinació multi-disciplinar són claus per a aquesta atenció mèdica permanent i personalitzada, enfocada al seguiment de la salut, que expressem amb el nostre lema sempre amb tu.

La Unitat de Revisions Mèdiques del Centre Mèdic Rambla Nova depèn directament de l’àrea de Medicina Interna i compta amb el recolzament d’un equip mèdic expert i altament especialitzat, que disposa d’un equipament de darrera tecnologia amb el màxim potencial diagnòstic disponible. La unitat està coordinada per la Dra. Teresa Maria Argemí, especialista en Medicina Interna amb una àmplia experiència, que és també l’encarregada d’adaptar la revisió al vostre perfil particular i de lliurar-vos l’informe dels resultats.


Especialistes
Què és una revisió mèdica
Qui s’hauria de fer una revisió mèdica
Com es realitza una revisió mèdica
Resultats de la revisió mèdica
Preparació per a la revisió mèdica
Si veniu de fora…


Els especialistes vinculats a la unitat, que participen activament en el protocol de la revisió mèdica, són els següents:
Dr. José Javier Benito, especialista en Otorrinolaringologia, encarregat de la revisió auditiva i de l’exploració de les vies aèries i digestives superiors.
Dr. Joan Segura, especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular, encarregat de la revisió vascular.
Dr. Alejandro Egea, especialista en Urologia, encarregat de la revisió urològica.
Dra. María Gou, especialista en Obstetrícia i Ginecologia, encarregada de la revisió ginecològica.
Dr. Pere Pau Mallafré, especialista en Aparell Digestiu, encarregat de fer les colonoscòpies.
Dr. Jordi Mercé, especialista en Cardiologia, encarregat de la revisió cardiològica.


Les especialitats relacionades amb la Unitat de Revisions Mèdiques són totes aquelles susceptibles d’atendre pacients derivats d’una revisió, als qui s’hagi detectat algun símptoma o malaltia que faci aconsellable un examen més acurat. Per la vocació transversal d’una revisió mèdica, això lògicament inclou la majoria d’especialitats del quadre mèdic. [tornar]


Què és una revisió mèdica

Una revisió mèdica personalitzada és un examen integral que inclou un seguit d’actes mèdics, adaptat al perfil i estat de salut de cada pacient. Aquesta revisió ens permet:

• La detecció precoç o el diagnòstic de les malalties en la seva fase inicial, que en molts casos permet un tractament més eficaç.
• La detecció de trastorns previs o factors de risc, que no són pròpiament símptomes de la malaltia, però són possibles desencadenants.
• L’estudi i el tractament dels símptomes que us han empès a realitzar la revisió, si és el cas.
• L’elaboració d’un Pla de Control de la Salut, tenint en compte aquests factors de risc (hipertensió, colesterol, diabetis, etc.) que poden derivar en alguna malaltia en el futur. Actuant sobre els factors de risc modificables podem reconduir la nostra salut i endarrerir, o fins i tot evitar, la futura malaltia. Després de la primera revisió completa, l’especialista en Medicina Interna us dissenyarà un programa personalitzat de revisions de control, normalment anuals, en les quals es farà un control d’aquells aspectes que han mostrat un especial risc.


Un cop determinades les proves necessàries des del punt de vista mèdic, el pacient pot optar per sol·licitar proves complementàries. Si teniu alguna inquietud personal sobre un aspecte de la vostra salut, i aquesta no es contempla en la relació de proves indicades pel metge, comenteu-li obertament i ell decidirà si és possible i recomanable afegir alguna prova, o en cas contrari, us explicarà per quina raó és desaconsellable. Algunes proves complementàries poden aportar informació menys crítica o permeten un diagnòstic més fi d’un òrgan o sistema concret. Això inclou procediments bio-genètics com la Septina9 (càncer de còlon), mesura dels telòmers (edat biològica), test d’ADN (papil·loma humà), proves d’intolerància alimentària (gluten, lactosa, …), proves de risc tumoral, etc. [tornar]


Qui s’hauria de fer una revisió mèdica

• Tothom que vulgui conèixer el seu estat de salut i prevenir i tractar els factors de risc. Això inclou persones que gaudeixen de bona salut i no presenten símptomes, però que consideren que la prevenció és la millor manera de mantenir la salut.
• Tothom que tingui una malaltia, encara que ja faci tractament, i vulgui avaluar la seva repercussió en la resta d’òrgans i sistemes i prevenir malalties futures. [tornar]


Com es realitza una revisió mèdica

La revisió mèdica a Centre Mèdic Rambla Nova es fa en un sol dia, gràcies al fet que avancem les proves analítiques. Això ens dona dos avantatges fonamentals: podem decidir quines proves complementàries són indicades en cada cas, i a més podem incorporar els resultats del laboratori directament com a part de l’informe.

Els procediments del protocol bàsic són els que s’aplica a tots els grups d’edat. Les proves complementàries s’aplicaran segons l’edat i altres factors de risc que presenti el pacient.


El procés de la revisió es pot resumir en els passos següents:

1. Sol·licitud i pressupost: a través d’un formulari a la web, o bé trucant al 977 25 00 00, podeu sol·licitar una revisió mèdica. En la primera trucada us informaran del cost d’una revisió segons el vostre perfil d’edat i sexe.
2. Citació: a continuació, l’especialista en Medicina Interna us farà una breu entrevista telefònica i us programarà una analítica bàsica. L’extracció de sang us la podem fer al propi centre, o bé podeu anar al vostre punt d’extracció més proper de la xarxa de General Lab / Labco.
3. Analítica: Recordeu que heu d’acudir al punt d’extracció en dejú. Els resultats de l’analítica ens arribaran al centre i, si hi detectem algun trastorn que faci aconsellable alguna prova complementària, us n’informarem immediatament i la incorporarem al vostre protocol personalitzat de revisió. En la pàgina general de la Unitat de Revisions Mèdiques hi trobareu una llista orientativa dels diferents tipus de proves analítiques previstes.
4. Alta i assignació d’acompanyant: El primer pas, un cop arribat al centre és tramitar l’alta com a pacient i assignar un assistent que us guiarà durant tot el procés.
5. Visita Medicina Interna: Tot seguit, tindreu la visita amb el metge especialista en Medicina Interna, que valorarà la vostra Història Clínica (símptomes, hàbits, antecedents familiars, personals…) i us farà una exploració física.
6. Proves externes (únicament en cas de TAC o Rx): l’assistent us acompanyara amb vehicle privat fins al Centre de Diagnòstic per la Imatge, on us realitzaran les proves indicades.
7. Visita especialistes: visitareu els diferents especialistes seguint el vostre protocol individualitzat. El vostre assistent us guiarà i informara durant tot el procés. En la pàgina general de la Unitat de Revisions Mèdiques hi trobareu una llista orientativa dels diferents tipus de procediments previstos.
8. Informe (v. apartat següent).

Per la vostra comoditat, el pas 4 i tots els següents es realitzen en el mateix dia. Les revisions mèdiques del Centre Mèdic Rambla Nova estan organitzades pensant en la conveniència i la comoditat del pacient. També posem a la vostra disposició un servei de transport privat gratuït. Si el resultat de la revisió fa aconsellables altres proves addicionals, hi donarem la màxima prioritat i procurarem programar-les el més aviat possible. [tornar]


Resultats de la revisió mèdica

Un cop acabada la revisió, l’especialista en Medicina Interna:

• Us explicarà personalment els resultats obtinguts, us oferirà una orientació sobre el vostre estil de vida i us indicarà el tractament a seguir, si n’hi ha.
• Us lliurarà un Informe Mèdic detallat amb tota la informació de les proves realitzades.
• Us indicarà els controls que haureu de seguir en el futur, representats en el Pla de Control de Salut.

Al Centre Mèdic Rambla Nova hi queda també un registre de tota la informació de les proves diagnòstiques de la revisió mèdica dintre de la vostra Història Clínica, a les que podeu accedir informàticament com a usuari del centre, sempre que ho necessiteu. [tornar]


Preparació per a la revisió mèdica

• Analítica: Per a l’extracció de sang per al laboratori, recordeu que cal acudir en dejú.
• Sang en femta: La recollida de la femta, si està indicada, no es podrà fer en els següents casos: si heu pres carn crua en les 48 hores prèvies, si teniu diarrea o, en dones joves, si us trobeu en període de menstruació (podria donar un fals positiu). En aquest sentit, recordeu que existeix un procediment biogenètic (Septina 9) que permet realitzar el mateix diagnòstic a partir de l’extracció de sang enlloc d’una mostra de femta.
• Indumentària: El dia de la revisió cal que porteu roba còmoda i un canvi de roba específica per a la prova d’esforç i una petita tovallola per la suor.


Casos especials

• Bronco-dilatadors: En cas d’estar en tractament amb bronco-dilatadors, els heu de deixar 24 hores abans per si cal fer una prova funcional respiratòria (espirometria).
• Lents de contacte: Per a la revisió oftalmològica, en cas que feu servir lents de contacte, és important que les deixeu de fer servir durant 2-3 dies abans de la revisió.
• Colonoscòpia: En cas que es programi una colonoscòpia, consulteu amb l’especialista en Medicina Interna la preparació necessària. En aquesta pàgina hi trobareu una orientació prèvia. [tornar]


Si veniu de fora…

Els visitants de fora de l’àrea de Tarragona reben un tracte especial, destinat a resoldre els inconvenients del desplaçament i de no conèixer la ciutat.

En primer lloc, l’extracció de sang la podeu fer a prop de casa vostra, en un dels 115 punts d’extracció de la xarxa de General Lab / Labco.

Durant la vostra visita, el centre us facilitara informació detallada sobre què podeu fer a Tarragona, on menjareu millor i on us podeu allotjar, en cas necessari.

En cas que siguin necessàries o recomanables proves addicionals en dies posteriors i desitgeu que es facin en els dies immediats, si us plau, indiqueu-ho a l’especialista en Medicina Interna perquè les pugui programar el més aviat possible. [tornar]

Quines malalties permet diagnosticar una revisió mèdica?

La prevenció de les malalties i el seu diagnòstic i tractament precoç son la millor manera de procurar una vida més llarga i saludable. Penseu que una revisió mèdica completa és la millor inversió que podeu fer en la vostra pròpia salut. Dels efectes de vigilar la salut se’n beneficien directament la vostra família i el vostre entorn social i laboral.

En edats avançades, l’increment en l’esperança de vida fa que sigui especialment important un seguiment de la salut, destinat a millorar la vostra qualitat de vida.


Recordeu que hi ha moltes malalties greus que no presenten símptomes o, quan ho fan, ja és massa tard.


Alguns tipus de tumor, quists, malalties cardíaques o cerebrovasculars no presenten cap símptoma fins que s’han desenvolupat. Les probabilitats de curació augmenten molt si es diagnostiquen abans de què es manifestin en forma de dolor o molèsties.

Segons dades del Ministeri de Sanitat de 2010 1, la principal causa de mort a Espanya són les malaties isquèmiques del cor i cerebrovasculars, seguides pel càncer de pulmó, que té una major incidència en els homes que en les dones.

Estudis recents de l’Institut Nacional d’Epidemiologia 2 mostren com les persones amb risc cardiovascular tenen una probabilitat de patir un accident cardiovascular 4 vegades més gran que una persona sana. Per això és fonamental esbrinar quin és el vostre risc cardiovascular, tenint en compte l’edat, alguns factors visibles i uns altres ocults, sense símptomes, que només es poden avaluar a través d’una analítica o una exploració.

El càncer és un dels casos més clars en què la curació depèn en gran mesura d’un diagnòstic precoç. Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica 3, hi ha alguns tipus de càncer que ténen un alt índex de supervivència, com el de mama, el de pròstata o el colorrectal, i això és fonamentalment gràcies a la detecció i el tractament precoç.

En la gràfica es pot observar que hi ha alguns tipus de càncer que tenen un índex de supervivència més baix, com per exemple el càncer de pulmó. Però en molts d’aquests casos el problema no és que la detecció precoç no sigui eficaç, sino que aquest diagnòstic no s’ha arribat a produir. En aquest cas concret, per a la detecció precoç del càncer de pulmó 4 és molt important la col·laboració del metge de família o de capçalera, que ha de ser conscient de la importància de derivar amb agilitat a l’especialista els malalts amb sospita d’EPOC, quan hi ha canvis en la tos o aquesta és persistent, quan hi ha sang en l’esput o en general, en pacients fumadors, que presenten un risc més elevat.


Una revisió mèdica completa té com a objectiu primordial discriminar tots aquests factors de risc que, altrament, passarien inadvertits.


[1] Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Més informació: INEbase - www.ine.es
[2] Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Més informació: http://scielo.isciii.es
[3] Sociedad Española de Oncología Médica. Més informació: http://www.seom.org [4] Vegeu l’article “Diagnòstic precoç del Càncer de Pulmó”.

La Revisió Mèdica Personalitzada pot incloure els següents procediments agrupats per especialitats, en funció del perfil i de l’estat de salut del pacient:


Laboratori
Medicina Interna
Diagnòstic per la imatge
Cardiologia
Vascular
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Ginecologia
Urologia
Aparell Digestiu

Laboratori

Analítica bàsica. Procediment fonamental previ a qualsevol revisió mèdica o diagnòstic sistèmic. Per a realitzar l’analítica és necessari fer una extracció de sang i aportar una mostra d’orina. La mostra de femta es pot evitar si s’opta per procediments alternatius que permetin el mateix diagnòstic.


Medicina Interna

Espirometria. És la prova respiratòria que ens permet conèixer la capacitat pulmonar i el flux aeri, per al diagnòstic i el seguiment de les malalties respiratòries.


Diagnòstic per la imatge

Radiografia de tòrax. Procediment diagnostic per a la detecció de malalties pulmonars, cardíaques o mediastíniques.
TAC Toràcic. El TAC (tomografia axial computeritzada) és una prova diagnòstica d’última generació per a la detecció de malalties pulmonars o mediastíniques, més exhaustiva gràcies a les imatges múltiples, indicada per a la detecció de petites anormalitats en pacients de risc (p.ex. fumadors).
Ecografia abdominal. Prova diagnòstica no invasiva que detecta, mitjançant ultra-sons, la possible presència de tumors o alteracions hepatobiliars.
Mamografia digital. Prodeciment radiològic per al diagnòstic precoç de tumors mamaris i altres patologies.
Ecografia mamària. Imatge per ultra-sons que permet detectar lesions mamàries que presenten dubtes en la mamografia. També s’aplica en el guiat de puncions aspiratives amb agulla fina (PAAF) per a l’extracció de biòpsies.


Cardiologia

Electrocardiograma. Registre de l’activitat elèctrica del cor, paràmetre bàsic per a la detecció d’alteracions en el ritme i la funció cardíaca.
Eco-Doppler Cardíac color bidimensional i 3D. Permet observar les estructures cardíaques en moviment, i detectar patologies valvulars i alteracions en la força de contracció del múscul cardíac.
Ergometria o prova d’esforç. Mesura esura la funció cardíaca en una situació d’estrès. És una prova molt útil per a la detecció de patologies que no apareixen en condicions basals, com arítmies i la malaltia de les artèries coronàries, que és causant d’infarts.


Vascular

Eco Doppler de Troncs Supra Aòrtics (TSA). Permet l’estudi de les artèries que irriguen el cervell (caròtides i vertebrals) mitjantçant ultra-sons. És útil per a la prevenció de l’ictus, ja que permet descartar lesions ateromatoses o plaques d’ateroma i permet fer una valoració hemodinàmica i estudiar el flux sanguini que va al cervell.
L’estudi és complementa amb un Eco Doppler a nivell de les arteries poplíties de les cames per a analitzar estenosi i possibles varius.


Oftalmologia

Les proves visuals i òptiques permeten la detecció precoç de problemes oftalmològics com les cataractes o el glaucoma.
Agudesa visual. Procediment bàsic amb l’ajuda dels optotips.
Optometria (refracció ocular). Mesura que permet calcular la correcció visual necessària i/o confirmar la graduació actual (ulleres o lents de contacte).
Pressió intra-ocular (PIO) o tonometria. Permet el diagnòstic de malalties com el glaucoma.
Motilitat ocular. Mesura de desviacions en el paral·lelisme binocular (estrabisme).
Biomicroscòpia. Exploració de la part anterior de l’ull.
Fondoscòpia. Exploració de pol posterior (fons de l’ull).
Si feu servir lents de contacte, procureu no posar-vos-les en les 24 hores prèvies, però porteu-les perquè us les haureu de posar pel test d’agudesa visual.


Otorinolaringologia

Audiometria. Mesura la capacitat auditiva per a la detecció de possibles malalties de l’oïda.
Fibronasolaringoscòpia. Exploració amb fibra òptica que permet detectar petites alteracions o tumoracions en la cavitat nasal i la laringe.


Ginecologia

• Consulta i examen. Valoració per part del metge especialista en ginecologia de l’estat de salut del sistema reproductor femení. Diagnòstic i prevenció d’alteracions en aquest sistema.
Ecografia ginecològica. Estudi ultrasònic de l’estat dels diferents components d’aparell reproductor.
Frotis vaginal. Estudi citològic de l’exsudat vaginal. Detecta l’alteració de les cèl·lules, que pot indicar processos tumorals i infeccions. La detecció del virus del Papil.loma Humà va lligada a la prevenció del càncer de cèrvix o coll uterí i de malalties de transmissió sexual.
Densitometria òssia. Aquesta exploració determina amb precisió la densitat mineral dels ossos, per a confirmar o descartar que existeix fragilitat en els ossos (osteoporosi) i conèixer el risc potencial de fractura. La revisió repetida permet valorar els canvis en l’esquelet i l’eficàcia dels tractaments.


Urologia

• Consulta i examen. Valoració per part de l’especialista en urologia de l’estat de salut de l’aparell urinari. Diagnòstic i prevenció d’alteracions en aquest sistema.
Ecografia prostàtica. Prova diagnòstica no invasiva que detecta, mitjançant ultrasons, la possible presència de tumors, alteracions urològiques, etc.


Aparell Digestiu

Endoscòpia digestiva. Permet l’exploració directa del tub digestiu per a diagnosticar amb certesa patologies com el càncer colorrectal. Especialment indicat en majors de 50 anys, si hi ha la sospita a partir dels antecedents familiars o d’un resultat positiu de sang en femta o Septina 9.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.