Esteu aquí

Inici » Les especialitats

Unitat de Nutrició i Dietètica

Unitat de Nutrició i Dietètica

Area: 
ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

La nutrició i l’alimentació és la ciència mèdica que estudia els aliments i la seva relació amb la salut. La nutrició té una relació coordinada i funcional amb el nostre organisme sense la qual no seria possible la vida. Actualment la disciplina de la nutrició i l’alimentació va molt lligada al concepte de globalització que en el món occidental es tradueix en un excés d’aliments, però també en una homogeneïtzació més gran d’aquests aliments.
L’àmbit mèdic de la nutrició i l’alimentació té cura d’una gran quantitat d’aspectes tant de tipus preventiu com terapèutic i de benestar físic i mental. La ciència mèdica de la nutrició no s’ocupa només de mantenir un pes òptim a cada edat. La nutrició i l’alimentació tenen cura també de la composició i la distribució del greix corporal, i de com l’alimentació repercuteix sobre les funcions de sistemes tan importants com el renal, l’hepàtic, de l’aparell digestiu o de factors de risc cardiovascular (tensió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa, insulina, etc.)
Les diferents etapes de la vida tenen uns requeriments nutricionals específics que es relacionen amb el benestar present i també tenen a veure amb la salut futura. En el cas dels nens, cada etapa del creixement i de la maduració té uns requeriments nutricionals per tal que es produeixi un desenvolupament físic i intel•lectual correctes. Una distribució i composició correctes de la dieta eviten situacions d’obesitat però també han de garantir una aportació correcta de nutrients per al creixement i el rendiment escolar. Les activitats esportives, l’embaràs, la lactància o la menopausa són també etapes especialment importants en les quals l’aportació i el balanç nutricional correctes poden tenir implicacions en la salut tant de la mare com del nadó o de l’esportista. Un altre fenomen molt important que s’ha de tenir en compte des d’un punt de vista nutricional és l’envelliment. Cada cop està més estudiat que allò que mengem té un efecte sobre l’envelliment i l’esperança de vida, i que una alimentació correcta tindrà efectes per augmentar tant el nombre d’anys de vida com la seva qualitat. Hem de tenir en compte que es poden produir quadres de desnutrició quan la quantitat d’aliments que s’ingereix és insuficient per satisfer les necessitats nutricionals, en funció de l’edat, el sexe i el tipus d’activitat que es fa.
La ciència mèdica de la nutrició i de l’alimentació té un segon gran àmbit d’actuació que és el que s’ocupa de les persones que tenen algun problema de salut. La hipertensió arterial, la hiperglucèmia, l’obesitat en tots els seus graus, les malalties que afecten la intolerància d’alguns aliments, com la celiaquia o les al•lèrgies alimentàries, en són exemples ben coneguts. Signes o símptomes a diferents nivells també ens poden fer pensar que la nostra aportació nutricional és incorrecta o desequilibrada. Un exemple en seria l’alopècia, especialment en el sexe femení, o signes d’atròfia o sequedat cutània, problemes unguials… També els problemes osteoarticulars poden tenir un suport nutricional específic per tal de mantenir una composició corporal adequada i millorar-ne la simptomatologia. Els factors ambientals i els estils de vida actuals (sedentarisme, excés de menjars precuinats, augment del consum de greixos i proteïnes animals, baixa aportació de fibra…) poden propiciar situacions de desequilibris nutricionals que en el món occidental desemboquen quasi sempre en l’obesitat i en totes les conseqüències que comporta (malalties cardíaques, diabetis, disminució de l’esperança de vida…). L’obesitat també és deguda en molts casos a situacions d’abandó de l’hàbit tabàquic. Un control nutricional en aquesta etapa és importantíssim tant per controlar la pròpia dependència com per a la reeducació alimentària, ja que s’eviten així comportaments compulsius de menjar en excés.
Per tot això és molt important que la nutrició sigui l’eix sobre el qual puguem actuar per aconseguir un bon estat de salut gràcies a un equilibri dels components dietètics. Així, evitarem les grans transgressions (dejunis prolongats, dietes desequilibrades qualitativament i quantitativament…) i corregirem hàbits poc saludables, tenint en compte el context biopsicosocial de la persona i sempre sota supervisió medicodietètica. Aquesta supervisió té un caràcter rigorós i científic, i s’allunya de moltes de les plataformes propagandístiques i modes circulants avui en dia que no tenen prou aval ni criteri.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.