Esteu aquí

Inici » Les especialitats

NEUROPSICOLOGIA

NEUROPSICOLOGIA

Area: 
NEUROPSICOLOGIA
Què és la neuropsicologia?

La neuropsicologia és la disciplina de la psicologia que avalua, diagnostica i tracta les alteracions en les funcions cognitives i la conducta després d’una lesió cerebral.

Les funcions cognitives inclouen l’atenció, la memòria, el llenguatge, la lectoescriptura i el càlcul, la percepció i les funcions més complexes com el raonament o la capacitat per prendre decisions.

El seu objectiu principal és establir una correlació entre les estructures del cervell i les operacions mentals que són l’objecte d’estudi; es fa mesurant funcions superiors (orientació, atenció, funcions executives, memòria, llenguatge, pràxies, gnosias, nivell intel·lectual, estat emocional, etc.) Ho fem mitjançant instruments d’avaluació que consisteixen en qüestionaris cognitius, bateries cognitives i proves neuropsicològiques que ens permeten conèixer el perfil i el rendiment de cada una de les persones, tenint en compte característiques individuals (edat, formació…). Mitjançant una Exploració neuropsicològica es valorarà el rendiment cognitiu; obtenint un perfil neuropsicològic que detectarà els possibles dèficits de cada persona.

A qui va dirigit?

Qualsevol persona que tingui sospita d’una pèrdua de les seves capacitats superiors, sovint la sospita comenta per errades en la memòria (QSM) Queixes subjectives de memòria. L’avaluació neuropsicològica permet distingir entre aquesta entitat QSM que podríem considerar envelliment normal i el deteriorament cognitiu lleu (DCL) entitat ja patològica però tractable i rehabilitable. Persones que hagin sofert dany cerebral adquirit (DCA) com ara una lesió cerebral, com un TCE (traumatisme encefàlic cranial), un AVC (accident vascular cerebral / ictus), etc. La sospita de tenir o el seguiment d’una malaltia neurodegenerativa (malaltia d’Alzheimer, malaltia de Parkinson, Demència cossos de Lewy, Afàsies, Esclerosis Múltiple, Malaltia de Huntington, etc.) Malalties del desenvolupament (Epilèpsia, Paràlisis cerebral, TDAH…) i en definitiva, En tots els casos es requereix estimular les funcions cognitives que han estat identificades com a patològics en l’exploració.

Que fem?

En l’avaluació a partir d’una serie de proves (bateria neuropsicològica) adaptada a la demanda presentada, elaborem un tratge a mida per cada individu, determinem quin és el seu estat i el seu rendiment cognitiu i a partir dels resultats emetem un diagnostic i una serie de recomanacions orientades a la rehabilitació. Podem dissenyar un programa de rehabilitació específic per a cada persona amb l’objectiu principal d’intervenir i millorar les funcions cognitives alterades i mantenir les funcions cognitives preservades. Controls evolutius ens permetran conèixer els possibles beneficis i l’eficàcia del tractament. Treballarem conjuntament perquè vostè pugui rebre el millor servei.

Durada de l’avaluació

Dependrà de l’edat de la persona i del seu rendiment, el temps aproximat és entre 2-3 hores. Sovint dividim l’exploració en dues sessions en dies diferents. En la sessió de devolució s’aconsella el tractament rehabilitador si s’escau.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.