Esteu aquí

Inici » Les especialitats

Unitat de Logopèdia

Unitat de Logopèdia

Area: 
OTORINOLARINGOLOGIA

El logopeda és l’especialista que s’ocupa de prevenir, avaluar, diagnosticar i rehabilitar les alteracions del llenguatge, la parla, la veu i la deglució.

Avaluació i diagnòstic de:
• Afàsies: alteracions del llenguatge adquirides després d’un accident vascular cerebral, un traumatisme cranioencefàlic, o de malalties neurodegeneratives, com les demències (Alzheimer, afàsia primària progressiva).
• Disàrtria: alteració de la parla adquirida després d’un accident vascular cerebral, un traumatisme cranioencefàlic, o una malaltia neurodegenerativa (Parkinson, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica).
• Disfàgia orofaríngia: alteració de la deglució de líquids i/o sòlids deguda a accidents vasculars cerebrals, malalties neurodegeneratives, postcirurgia ORL…
• Disfuncions orofacials: deglució disfuncional, respiració bucal, succió digital, alteracions ATM… Quan hi ha una alteració de les diferents funcions del sistema estomatognàtic (funcions dels òrgans implicats en la parla i la deglució), succió, respiració, deglució, masticació, pot ocasionar un mal desenvolupament de l’estructura orofacial.
• Retards del llenguatge: s’esdevenen en nens que inicien el seu llenguatge més tard que els altres nens, o que en tenen una evolució més lenta.
• Dislàlia: alteració de la parla que consisteix en la substitució o omissió d’un so de la parla, o de diferents sons; pot estar afectada l’articulació i/o la discriminació auditiva d’aquell so.
• Trastorns del llenguatge: no inclou només que el llenguatge s’hagi iniciat més tard o que evolucioni més lentament, sinó també l’alteració d’altres aspectes del llenguatge, com ara, per exemple: la comprensió, el vocabulari, la sintaxi, la gramàtica (no saber organitzar una frase o tenir dificultats en l’ús dels verbs…).
• Alteracions en la lectoescriptura: en nens que no adquireixen correctament el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura o que tenen una dificultat específica en aquest àmbit (dislèxia, disgrafia, disortografia).

En la primera visita, s’hi fa una avaluació i el diagnòstic, i tot seguit se’n programa el tractament, que podrà consistir en unes sessions d’orientació o en un programa de rehabilitació, en funció de la patologia.
Tot sovint, el logopeda s’ha de coordinar amb diferents especialistes (otorinolaringòleg, neuròleg, neuropsicòleg, psicòleg, pediatra, odontòleg, ortodoncista, fisioterapeuta), per demanar proves complementàries i poder realitzar un tractament més adequat.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.