Esteu aquí

Inici » Les especialitats

MEDICINA INTERNA

MEDICINA INTERNA

Area: 
MEDICINA INTERNA

La Medicina Interna és una especialitat mèdica que es dedica a l’atenció integral de l’adult malalt, enfocada al diagnòstic i el tractament no quirúrgic de les malalties que afecten els seus òrgans i sistemes interns; i a la seva prevenció, especialment en malalts amb patologies complexes o que afectin múltiples òrgans.

És una especialitat troncal que integra i serveix d’enllaç de totes les especialitats, tant mèdiques com quirúrgiques.

Els especialistes en medicina interna hem augmentat el volum de coneixements i de procediments diagnòstics i terapèutics, a fi de donar al pacient el màxim benefici tecnològic i científic possible.

Els serveis especialitzats que ofereix la Medicina Interna són:
Patologia respiratòria:
• Asma.
• Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC).
• Càncer de pulmó.
• Trastorns de la son.
• Infeccions respiratòries: Pneumònia, Tuberculosi Pulmonar (TBC).
• Deshabituació tabàquica.
Patologia cardiovascular:
• Tractament i seguiment de la insuficiència cardíaca crònica.
• Diagnòstic i tractament de les malalties dislipèmiques.
• Profilaxi, diagnòstic i tractament de la malaltia tromboembòlica.
• Valoració, diagnòstic i tractament de la repercussió sistèmica de la Hipertensió Arterial (HTA).
Patologia infecciosa:
• Diagnòstic i tractament de les infeccions.
• Control de les infeccions protèsiques (maluc, genoll).
Patologia geriàtrica.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.