Esteu aquí

Inici » Les especialitats

Unitat de Malaties Infeccioses

Unitat de Malaties Infeccioses

Area: 
MEDICINA INTERNA

L’especialitat de malalties infeccioses estudia i tracta les malalties produïdes per diferents gèrmens (virus, bacteris, fongs, paràsits) quan entren en contacte amb l’organisme humà. Les malalties infeccioses poden afectar tots els òrgans del nostre cos, des de l’aparell respiratori fins a l’urinari, el sistema nerviós, l’aparell digestiu, el cor i el sistema circulatori, la pell, la musculatura, el teixit ossi, etc. Es tracta, per tant, de malalties molt freqüents.

Tot i que en els darrers anys s’han produït avenços molt importants en la prevenció i en el tractament d’aquestes malalties infeccioses, amb la descoberta de diferents vacunes i antibiòtics, continuen essent una causa important de malaltia. Així, mentre que algunes infeccions com la poliomielitis o la verola, per esmentar-ne dos exemples, han desaparegut quasi completament del nostre entorn, han aparegut noves malalties causades per altres microorganismes, com per exemple el virus de la immunodeficiència humana (VIH), la SARS o el virus de la grip A (H1N1), fins ara desconeguts.

L’escenari en el qual treballem avui en dia els metges que atenem pacients amb malalties infeccioses ha experimentat un gran canvi. Alguns d’aquests canvis són conseqüència dels avenços en la medicina, com seria el cas de l’augment d’infeccions observat en malalts que pateixen una immunodepressió deguda als tractaments amb quimioteràpia per una neoplàsia. També hem observat com ha augmentat el nombre d’infeccions relacionades amb l’assistència sanitària en els centres hospitalaris, fet que està clarament relacionat amb l’augment de la complexitat en els tractaments i les intervencions que s’hi realitzen. D’altra banda, s’han produït canvis socials molt rellevants, com l’augment de la immigració de pacients procedents de països amb condicions socials i mèdiques menys afavorides, que aporten malalties adquirides en els països d’origen, com la tuberculosi. També veiem com la generalització dels viatges i la globalització han fet aparèixer en el nostre medi malalties pròpies d’altres països tropicals.

Per tots aquests motius, la valoració d’un especialista en malalties infeccioses es torna imprescindible en el diagnòstic i el tractament de moltes patologies.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.