Esteu aquí

Inici » Les especialitats

Unitat d'Endoscòpia Digestiva

Unitat d'Endoscòpia Digestiva

Area: 
APARELL DIGESTIU

La Unitat d’Endoscòpia Digestiva s’encarrega de dur a terme les exploracions de l’aparell digestiu i les intervencions que deriven de la pròpia exploració.

L’endoscòpia digestiva està necessàriament vinculada a l’especialitat d’Aparell Digestiu i a la intervenció d’un especialista en Anestesiologia i Reanimació, ja que per a evitar molèsties en el pacient, actualment es practica sota sedació (si no hi ha cap malaltia que ho contraindiqui).


A part d’aquestes especialitats vinculades directament a la Unitat, hi ha diverses especialitats que hi estan relacionades, ja sigui perquè prescriuen endoscòpies habitualment com a prova complementària, o bé perquè poden rebre pacients derivats de la Unitat, depenent del diagnòstic resultant de la prova:

Medicina Familiar i Comunitària
Medicina Interna
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Oncologia Mèdica
Unitat de Nutrició i Dietètica


Aquesta xarxa de relacions és la que configura i consolida la pròpia Unitat d’Endoscòpia Digestiva, i es produeix dintre del centre amb el suport d’un sistema de comunicació electrònica i d’història compartida, fet que permet diferenciar-se del que seria un servei extern aïllat.

Què és una endoscòpia?

L’endoscòpia digestiva és la forma més ràpida i efectiva d’obtenir el diagnòstic de les malalties digestives. Actualment es fa sota sedació –si no hi ha cap malaltia que ho contraindiqui– que permet que el pacient no tingui cap molèstia.

L’exploració es realitza mitjançant el vídeo-endoscopi, un tub flexible amb un sistema òptic que permet veure l’interior de l’aparell digestiu des d’un monitor, i que s’introdueix per la boca (gastroscòpia) o per l’anus (colonoscòpia), permetent l’observació directa de bona part del tracte digestiu.


Intervencions possibles

En cas necessari es poden prendre mostres per a determinar el tipus de gastritis, la presència de bactèries a l’estomac o per a analitzar i extirpar algunes lesions del budell. El sistema també permet fer una biòpsia gastrointestinal, pel cas de malalties digestives com el reflux gastroesofàgic, per a controlar l’evolució de les úlceres i els problemes de dispèpsia o mala digestió, o per al diagnòstic d’algunes malalties com la celiaquia.

Aquesta tècnica també permet controlar l’evolució de pòlips o tumoracions. En el cas que s’observi un pòlip, aquest es pot extreure (polipectomia) amb unes pinces especials per a aquesta funció i remetre la peça per a estudi histològic.

L’endoscòpia digestiva permet la diagnosi i el tractament de desordres gastro-intestinals com: úlceres pèptiques, pòlips o càncers. Especial interès tenen el sagnat dels budells, el tractament d’anormalitats pre-canceroses o la síndrome de la poliposi adenomatosa familiar.


Trastorns més comuns atesos per la Unitat d’Endoscòpia Digestiva:
• Hemorràgia gastro-intestinal crònica de causa desconeguda
• Esòfag de Barrett
• Malaltia de reflux gastro-esofàgic o ERGE
• Sagnat d’úlceres pèptiques
• Varius esofàgiques
• Càncer de còlon
• Pòlips de còlon
• Síndrome de la poliposi adenomatosa familiar

Al Centre Mèdic Rambla Nova hi trobareu els millors recursos:


Instal·lacions

La unitat de procediments compta amb dos boxes de reanimació i una zona específica de desinfecció i esterilització del material. Es tracta d’un àmbit del Centre Mèdic Rambla Nova amb tractament d’aire específic i amb mesures higièniques especialment rigoroses, on es poden realitzar els procediments d’aquesta unitat i d’altres com cirurgia refractiva o petites cirurgies ambulatòries.


Tecnologia

L’equipament de la unitat de procediments posa al vostre servei la darrera tecnologia en endoscòpia d’alta definició, monitorització de pacient, esterilització d’instrumental i endoscopis i gestió centralitzada d’històries i d’imatge diagnòstica.

El material que es farà servir en la vostra intervenció segueix un procés higiènic per a garantir la vostra seguretat. El material serà desinfectat immediatament amb un sistema automàtic amb diversos controls, per a garantir que estigui en òptimes condicions per al següent pacient. Aquest procés de desinfecció queda registrat per a garantir la traçabilitat del procés.


Processadora d'endoscopis Steris Reliance EPS


Professionals

Els metges que us atendran al Centre Mèdic Rambla Nova tenen tots una dilatada experiència en la seva especialitat i treballen en equip amb la resta d’especialistes, de forma col·legiada, oferint una reposta adequada davant de qualsevol sospita o incidència.

El Dr. Pere Pau Mallafré és especialista en Aparell Digestiu, amb especial experiència i dedicació a l’endoscòpia digestiva diagnòstica i terapèutica.


Atenció al pacient

El pacient és el centre de tot el procés. En el moment de sotmetre-us a algun d’aquests procediments, vetllarem per garantir la vostra intimitat. El personal del centre us acompanyarà al vostre box, on disposareu d’una taquilla per a canviar-vos i des d’on us conduiran en la vostra llitera fins a la sala de procediments. Allà, el metge digestòleg i l’anestessista us explicaran el procediment i duran a terme totes les comprovacions necessàries per a la intervenció. Un cop acabat el procediment, tornareu al box per a recuperar-vos de l’anestèsia (local o sedació, segons el cas), monitoritzats en tot moment per l’infermera. Un cop reanimats, el metge us explicarà com ha anat i, finalment, sortireu pel vostre peu, acompanyats pel nostre personal.

Per qüestions de seguretat i d’higiene, a l’interior de la zona de procediments no s’admeten acompanyants, que us hauran d’esperar en la saleta adjacent.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.