Esteu aquí

Inici » Les especialitats

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ANÀLISIS CLÍNIQUES

Area: 
ANÀLISIS CLÍNIQUES

El Centre Mèdic Rambla Nova té un acord amb el Grup General Lab per a la realització d’anàlisis clíniques a partir de les extraccions fetes al propi centre.

El Grup General Lab forma part de Labco Quality Diagnostics, una xarxa europea líder en serveis i gestió de laboratoris clínics i d’anatomia patològica. El grup desenvolupa les seves activitats diagnòstiques al servei de pacients, metges, companyies asseguradores, hospitals, empreses, altres laboratoris i centres públics i privats. Per això compta amb una extensa xarxa de laboratoris clínics hospitalaris i no hospitalaris, entre els que es troba General Lab.

Des de el seu naixement, General Lab Barcelona com a Laboratori Central posseeix totes les especialitats en diagnòstic de Laboratoris Clínics:
• Immunològic
• Cito-genètica
• Genètica Forense (Estudis de Paternitat)
• Genètica y Oncologia Molecular
• Toxicologia – Hematologia – Coagulació
• Biologia Molecular
• Anatomia Patologia
• Patologia plaquetària
• Microbiologia
• Urgències
• Bioquímica Clínica
I.M.R.A.(Immunoanálisis y Radio-immunoanálisis).

• El Laboratori Central de Barcelona està autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Data: 31 de gener de 1995.
• El Laboratori Central de Barcelona està acreditat pel Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Data: 22 d’octubre de 1997.
• General Lab Barcelona va obtenir la certificació UNE-EN-ISO-9002. Sent el primer laboratori clínic a Espanya que rep l’esmentada certificació, la qual ha estat ratificada per LGAI, a les auditories de seguiment en 2002,2003 i 2004.
• General Lab i el seu L.C.B.(Laboratori Central de Barcelona) va obtenir la màxima qualificació del Ministeri d’Econòmica i Hisenda: Grup N, subgrup 01, Categoria D, per treballar amb l’Administració Pública, Activitats Sanitàries i Mèdiques, Contractes de més de 600.000 €, 14 de setembre de 2005.
• General Lab i el seu L.C.B. forma part del registre i autorització de laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària: Anàlisis Microbiològiques, Fisicoquímiques i Anàlisis de Química Industrial, 1995, renovat el 1999. (Direcció General de Salut Pública. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya).
• General Lab i el seu L.C.B. ha participat activament en el Comitè d’Homologació de Dades i Procediments del Programa Especial de Laboratoris d’Anàlisis Clíniques (PELAC) de la Generalitat de Catalunya.

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.