Esteu aquí

Inici » Unitat de diagnòstic de la mama

Unitat de diagnòstic de la mama

Unitat de diagnòstic de la mama

Dilluns, 3 Octubre 2011

A CMRN la Mamografia s’efectua amb un Mamògraf Digital de camp complet de darrera generació i baixa dosi. La Mamografia digital orienta millor la cirurgia de la mama i pot ajudar a reduir la mortalitat per càncer de mama. A més a més, permet establir un perfecte estudi comparatiu amb mamografies anteriors.

Diferents estudis demostren l’increment de la detecció de patologia de la mama amb la Mamografia Digital, i especialment el Càncer de mama en fases precoces.

L’Ecografia és una eina important per a l’estudi de nòduls palpables de la mama, i també complementa la Mamografia en la caracterització de lesions i actua de guia per a la pràctica de Puncions Diagnòstiques Percutànies.

Per a assolir els millors resultats possibles, la Mamografia es practica en un equip homologat que es revisa anualment, es fa per personal qualificat i s’estudia per radiòlegs experts.
L’Ecografia i possibles puncions es practiquen també per radiòlegs amb àmplia experiència en aquesta tècnica.

COM ES REALITZA EL DIAGNÒSTIC PRECOÇ DELNCER DE MAMA?

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en la dona. Donat el fet que es desconeixen les causes que el desencadenen, solament és possible la seva curació si es realitza un diagnòstic precoç.
És convenient, en primer lloc, visitar-se periòdicament pel ginecòleg. De tota manera, quan es palpa un tumor, sol ja tenir unes mides al voltant de 2 cm i podem trobar complicacions extramamàries.
Per això és molt important poder detectar el tumor abans que es palpi, i el millor mètode fins ara conegut és la pràctica regular de la MAMOGRAFIA, amb el suport ocasional de l’ECOGRAFIA

Quan les imatges radiològiques no resultin suficientment aclaridores, realitzarem en alguns casos una PUNCIÓ PERCUTÀNIA per analitzar les cèl•lules de la lesió que veiem a la Mamografia o a l’Ecografia. Mitjançant una punció, poden extreure’s mostres de líquid, cèl·lules o fragments de teixit que seran analitzats per metges especialistes en Anatomia Patològica. Abans això solament era possible amb l’extirpació, en un quiròfan i sota anestèsia general, d’un fragment del teixit mamari que contenia la lesió.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.