Esteu aquí

Inici » Telecardiologia. Avanços en monitorització cardíaca

Telecardiologia. Avanços en monitorització cardíaca

Telecardiologia. Avanços en monitorització cardíaca

Dijous, 22 Maig 2014

Els progressos tecnològics, la progressiva miniaturització dels dispositius electrònics i la generalització de l’ ús de tecnologia sense fils han permès en els darrers anys el desenvolupament d’importants avenços en diferents àmbits de la Medicina. En Cardiologia, una de les àrees que més s’ha beneficiat és la del diagnòstic i tractament de les arítmies. Les arítmies solen manifestar-se en forma de palpitacions -sensació desagradable de percebre el batec del cor- i síncopes (desmais). Es coneixen desenes d’arítmies; algunes d’elles són benignes, però altres poden arribar a ser greus i fins i tot ser causa de mort.

L’estudi de les alteracions del ritme cardíac es basa clàssicament en l’electrocardiograma i el registre Holter. El primer proporciona un registre de l’activitat elèctrica del cor d’uns segons de durada ; el segon permet analitzar aquesta activitat elèctrica durant un període més prolongat, típicament 24 hores. Encara que tècnicament és possible augmentar la durada d’aquest registre, la necessitat de portar elèctrodes adherits a la pell durant períodes prolongats, converteix aquesta prova en una opció incòmoda. Així, el Holter és una tècnica molt útil en persones amb símptomes freqüents i arítmies d’aparició diària, però molts pacients presenten símptomes de manera esporàdica que són difícils de diagnosticar amb aquesta tècnica.

En els últims anys s’han desenvolupat dispositius que, implantats sota la pell del tòrax del pacient permeten vigilar constantment el ritme cardíac en períodes de fins a 3 anys, el que ha suposat un gran avenç en el diagnòstic d’arítmies d’aparició infreqüent. Especial contribució ha tingut la tècnica en l’estudi de persones amb síncopes o desmais, sobretot quan se sospita una causa potencialment greu. L’experiència amb aquests dispositius està sent excepcional, amb un nombre mínim de complicacions, i l’obtenció freqüent de diagnòstics que haguessin estat difícils d’aconseguir per altres mitjans.

L’últim avenç en aquest camp s’anomena Reveal LINQ (Medtronic Inc). És un dispositiu implantable (ILR, Insertable Loop Recorder) de reduïdes dimensions (1’2 cm3, 2’5 gr) que, inserit sota la pell de la part esquerra del tòrax obté un registre de gran qualitat de l’activitat elèctrica del cor. El dispositiu grava i guarda en memòria el registre de l’activitat cardíaca quan detecta l’aparició d’una arítmia. A més, el propi pacient pot activar la gravació, que es guardarà en memòria, si nota algun dels símptomes que s’estan estudiant. Aquests episodis gravats seran després analitzats en detall pel cardiòleg. Finalment, el pacient rep un monitor que, ubicat ara a la tauleta de nit, cada matinada farà una lectura sense fils del dispositiu i transmetrà el resultat a un servidor segur, que podrà ser consultat pel metge.

L’implant és senzill i ràpid, es realitza sota anestèsia local i requereix una incisió a la pell d’1 centímetre. Entre els cardiòlegs es coneix ja com el Holter “injectable”.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.