Esteu aquí

Inici » Les revisions mèdicoesportives

Les revisions mèdicoesportives

Les revisions mèdicoesportives

Dijous, 20 Juny 2013

Les revisions mèdicoesportives constitueixen una eina fonamental per a poder objectivar l’aptitud de qualsevol persona que vulgui practicar esport.

Actualment totes les federacions esportives recomanen i/o obliguen als seus practicants a què es sotmetin a una revisió mèdicoesportiva a l’inici de cada temporada per validar la seva aptitud i, sense aquesta, no se’ls tramita la corresponent llicència per a poder competir.

Però l’esportista popular, el que corre perquè li agrada, el que juga a futbol amb els amics, el que fa triatló… tots ells també fan esport, i a ells també van adreçades aquestes revisions.

Les revisions mèdicoesportives poden ser de tres tipus:

TIPUS I: menors de 14 anys.

 1. Consten de: anamnesi, exploració física per aparells, exploració cardiorespiratòria, antropometria bàsica, IMC, exploració de l’aparell locomotor, paràmetres basals, ECG.
 2. L’esportista rebrà un informe mèdicoesportiu on es reflectiran totes les dades d’aquesta revisió.
 3. Si no hi ha contraindicacions, el metge pot signar un Certificat Mèdic Esportiu.
 4. No es pot certificar l’aptitud mèdicoesportiva sense la realització d’una revisió mèdicoesportiva.

TIPUS II: majors de 14 anys.

 1. Consten de: anamnesi, E/F per aparells, expl. cardiorespiratòria, antropometria avançada, IMC, somatotipus, expl. ap. locomotor, paràmetres basals, ECG i Ergometria Màxima Indirecta.
 2. L’esportista rebrà un informe mèdicoesportiu on es reflectiran totes les dades d’aquesta revisió.
 3. Si no hi ha contraindicacions, el metge pot signar un Certificat Mèdic Esportiu.

TIPUS III: per a professionals, o estudi de la condició física.

 1. Consten de: anamnesi, E/F per aparells, expl. cardiorespiratòria, antropometria avançada, IMC, somatotipus, expl. ap. locomotor, paràmetres basals, ECG i Ergometria Màxima Directa (amb analitzador de gassos i determinació de llindars).
 2. L’esportista rebrà un informe mèdicoesportiu on es reflectiran totes les dades d’aquesta revisió.
 3. Si no hi ha contraindicacions, el metge pot signar un Certificat Mèdic Esportiu.

Les proves d’esforç s’han de realitzar en instal·lacions sanitàries, amb monitorització continuada de l’ECG i la T.A., amb monitor desfibril·lador i han de ser realitzades per especialistes en Medicina de l’Educació Física i l’Esport.

Amb aquestes revisions mèdicoesportives es pretén que l’esportista realitzi l’exercici físic i/o esport de forma segura i permeten detectar:

 1. Diverses malalties cardíaques habitualment assimptomàtiques amb risc de mort sobtada (miocardiopatia hipertròfica, síndrome de Wolf-Parkinson-White, s. de Brugada…).
 2. Patologies respiratòries induïdes per la pràctica d’exercici.
 3. Alteracions de l’aparell locomotor o la biomecànica de carrera.
 4. Detecció precoç d’alteracions metabòliques, hematològiques.
 5. Reaccions hipertensives a l’esforç.

Un cop superada la revisió podem realitzar exercici físic i/o esport de forma segura i saludable, ja que es poden dissenyar entrenaments o plannings d’exercici físic adaptats a les condicions físiques, objectius i limitacions del practicant.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.