Esteu aquí

Inici » Evidència científica sobre el paper dels productes lactis en l'alimentació saludable de la població espanyola

Evidència científica sobre el paper dels productes lactis en l'alimentació saludable de la població espanyola

Evidència científica sobre el paper dels productes lactis en l'alimentació saludable de la població espanyola

Dilluns, 7 Setembre 2015

La llet i els productes lactis porten dècades sent objecte de fortes crítiques per part dels seus detractors. Opositors a aquests aliments que, a poc a poc, estan aconseguint que tant a la primera com als segons se’ls atribueixin una sèrie de culpes que no només no estan provades amb base científica, sinó que estan contribuint a la creació de mites i llegendes urbanes sobre aquests productes i els seus efectes en la salut. Per aquest motiu resumeixo les conclusions de les evidencies i la postura de la FESNAD (Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica) respecte el paper dels làctics en l’alimentació saludable:

En els diferents grups d’edat de la població espanyola, la ingesta de productes lactis es pot considerar insuficient. Segons les dades que es disposa a Espanya, s’estima que entre el 20 i el 40% de nens, un percentatge superior d’adolescents i entre un 30 i un 45% d’adults ingereixen un nombre de racions de lactis inferior al que recomanat.

Els làctics aporten actualment entre el 44 i el 70% del calci que ingereixen els espanyols. Les evidències científiques de què disposem permeten afirmar que el consum de lactis s’associa positivament amb una major densitat mineral òssia. Encara es disposen de poques dades en la nostra població, s’estima que un alt percentatge de nens i adults a Espanya (més del 35%) ingereixen quantitats de calci per sota de les recomanacions, igual que ocorre amb altres països desenvolupats.

Donada la bona biodisponibilitat del calci dels productes lactis i tenint en compte que la seva ingesta suposa la principal font del mineral en tots els grups d’edat, els lactis tenen un paper crucial en la cobertura de les Ingestes Dietètiques Recomanades per a la població espanyola.

Atès que el iogurt conté menys quantitat de lactosa que la llet i els bacteris que el fermenten expressen lactasa funcionant, es recomana la ingesta de iogurt per millorar la digestió de la lactosa en individus amb maldigestió de la mateixa.

Així mateix, sembla raonable recomanar la ingesta de iogurt per millorar l’absorció de calci almenys en dones postmenopàusiques.

Tot i que el nombre d’estudis és insuficient, els resultats observats suggereixen també un efecte beneficiós del iogurta la prevenció d’algunes malalties infeccioses l’aparell respiratori i digestiu. En aquest sentit, sembla raonable recomanar la ingesta de iogurt per prevenir i disminuir la incidència i durada de les malalties infeccioses gastrointestinals en nens. A més, podria exercir un efecte preventiu en disminuir el risc de patir diarrees associades a l’ús de medicaments antibiòtics, (grau de recomanació B).

En relació amb les recomanacions d’ingesta per a la població espanyola, la literatura revisada permet ratificar el recomanat per a la nostra població per part de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària i l’Estratègia NAOS. Per tant, el document de consens de la FESNAD recomana el següent consum diari de llet i productes lactis: Adults, 2-3 racions/dia; escolars, 2-3 racions/dia; adolescents, 3-4 racions/dia; dones en embaràs, lactància o menopausa, 3-4 racions/dia; persones grans, 2-4 racions/dia.

Tenint en compte que el consum de iogurt i altres llets fermentades presenta alguns avantatges sobre el consum d’altres productes lactis es recomana incloure el iogurt dins el consum diari i variat de lactis.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.