Esteu aquí

Inici » El teu pol·len, quan vulguis, on vulguis

El teu pol·len, quan vulguis, on vulguis

El teu pol·len, quan vulguis, on vulguis

Dilluns, 6 Maig 2013

Les noves tecnologies ens permeten de vegades l’accés a la informació amb una immediatesa inusitada, amb un abast que sembla que s’estengui cada cop amb més fluïdesa pel temps i l’espai. Si diem que saber és poder… en medicina el saber és salut!

En qualsevol patologia, els consells ajustats al pacient i la seva situació poden ajudar a millorar el seu benestar, o almenys a millorar el seu pronòstic. Una dieta no es pot seguir si no es coneix, una activitat pot ser lesiva si, fins i tot amb esforç, es practica malament.

Els al·lergòlegs podem donar normes bastant precises per als pacients al·lèrgics als àcars. Sabem amb certa exactitud com es comporten en el seu hàbitat, que és tancat, i sobretot estàtic.

Molt més difícil és endevinar com estarà un determinat pol·len en un lloc i hora assenyalats. Quin pacient no vol conèixer el nivell del pol·len en la seva època d’auge? Els desplaçaments avui en dia són freqüents. Per oci o per treball, milers de pacients recorren distàncies, de vegades llargues i amb transports molt ràpids. Les mucoses no només són sensibles al pol·len total, si no també als canvis sobtats.

Fa temps que les societats científiques, de botànica –palinologia– i d’al·lergologia capten, registren i divulguen els nivells de pol·len. Aquests cada cop s’associen més a les previsions diàries del temps en els grans mitjans. També són de fàcil accés per Internet.

La darrera novetat, senzilla, barata i molt pràctica són les aplicacions per a telèfons intel·ligents (apps). Algunes estan vinculades a empreses comercials, altres a societats no científiques, però només algunes compten amb l’aval de les entitats oficials o societats científiques. És el cas dels exemples que mostrem a continuació, recomanats per la SEAIC (Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica) o pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que promou la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (RAC), que alhora depèn del Laboratori d’Anàlisi Palinològiques de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Totes elles integren el registre actualitzat de gran nombre de pol·lens, o fins i tot fongs, per a una ubicació i data concreta. El mòbil es posiciona per xarxes i GPS i pot oferir al pacient la informació in situ i al moment dels vostres pòl·lens nocius. És, per dir-ho d’alguna manera, un captador de pol·len prop del vostre nas.

Alerta Polen (Inycom)
Patrocinat per lab. AstraZeneca, avalat per la SEAIC.
iPhone | Android | Blackberry | Windows | Symbian

Alergo Alarm (Almirall)
Patrocinat per lab. Almirall, avalat per la SEAIC.
iPhone | Android

Polen Control (Almirall)
Patrocinat per lab. Almirall, avalat per la SEAIC, permet mantenir un històric del pacient.
iPhone | Android

Polenes.com (SEAIC Comité de Aerobiología)
Versió mòbil de la web del Comité d’Aerobiologia de la SEAIC.
iPhone | Android

Al K. Polen (Lafosca)
Avalat pel Laboratori d’Anàlisis Palinològiques de la UAB.
iPhone | Android.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.