Esteu aquí

Inici » Preservació de la fertilitat en la dona

Preservació de la fertilitat en la dona

Preservació de la fertilitat en la dona

Mauri López, Alba
Dilluns, 18 Gener 2016

Quan parlem de preservació de la fertilitat ens estem referint a les tècniques de reproducció assistida (TRA) que permeten conservar congelats tant els gàmetes masculins (espermatozoides), com els femenins (oòcits) al llarg del temps sense que aquests pateixin danys irreversibles durant la seva conservació. Aquests gàmetes seran aptes per a la seva utilització en el moment de la descongelació.

La criopreservació d’espermatozoides (congelació del semen) va ser introduïda en 1960 i actualment és una tècnica àmpliament aplicada en els laboratoris de reproducció humana assistida.

No obstant això, el desenvolupament d’una tècnica de criopreservació d’oòcits ha estat més tardà i fins a aquesta última dècada no s’ha aconseguit congelar i descongelar els gàmetes femenins (oòcits) amb una alta eficàcia. Amb l’arribada de la Vitrificació (tècnica de congelació) s’aconsegueixen taxes de supervivència properes al 100% dels ovòcits congelats i actualment és la tècnica de criopreservació més utilitzada tant per ovòcits com per embrions.

Hi ha diferents motius pels quals una dona pot recórrer les tècniques de reproducció assistida per preservar de la seva fertilitat.

La preservació de la fertilitat per indicació mèdica ha suposat un gran avanç per als pacients oncològics que s’han de sotmetre a tractaments que poden comprometre la seva fertilitat, com són la radioteràpia, la quimioteràpia o cirurgies radicals d’úter i ovaris.

Per contra, la utilització de les tècniques de preservació de la fertilitat en la dona per motius socials com una forma de posposar la maternitat no és tan àmpliament acceptada i presenta major controvèrsia a nivell social. La preservació de la fertilitat per minimitzar els efectes negatius de l’edat a la dona, comporta l’ús de les tècniques de reproducció per dones que en l’actualitat no presenten problemes de fertilitat, però que volen retardar la maternitat per motius personals o professionals (estudis, carrera professional, manca de parella, manca d’estabilitat econòmica, etc.)

La preservació de la fertilitat social, de la mateixa manera que la utilització d’anticonceptius, ha suposat un gran avanç per a la dona donant-li major llibertat per decidir sobre el seu moment de maternitat. És molt important estar ben informada de les probabilitats d’èxit en cada tipus de tractament, que naturalment disminueixen amb l’edat.

Tot i que en molts casos aquesta tècnica permet endarrerir la maternitat fins al moment desitjat, congelar oòcits no garanteix al 100% l’embaràs. Les dones han de ser conscients que encara amb aquesta tècnica les majors probabilitats de tenir fills segueixen sent de manera natural abans dels 35 anys. Aquesta edat sembla ser adequada per a la preservació de la fertilitat (a partir de 35 anys les probabilitats d’embaràs de forma natural comencen a baixar de manera marcada). En cas d’antecedent familiar (mare o germana) de menopausa precoç s’aconsella una consulta primerenca per valorar la preservació de la fertilitat.

La decisió de preservar la fertilitat és molt important i requereix un assessorament especialitzat. Pots consultar-nos i assessorar-te en el Centre Procrear (Reus) o al Centre Mèdic Rambla Nova (Tarragona).

Bibliografia bàsica
[1] C. González, M.Boada, M.Devesa and A.Veiga. Concise Review: Fertility Preservation: Am Update. Stem Cells Trans Med 2012, 1: 668-672.
[2] Kuwayama M. Vajta G. Kato O, Libo SP. Highly efficient vitrification method for cryopreservation of human oocyte. Reprod Biomed On line 2005; 11: 300-8.
[3] Cobo A, Kuwayama M, Pérez S et al. Comparision of concomitant outcome achieved with fresh and cryopreserved donor oocytes vitrified by the Cryotop method. Fertil Steril 2008; 891.657-1.664.
[4] ASRM Committee Opinion No.589. Fertility and Sterility Vol.101, No.3, March 2014.

 

La web de Centre Mèdic Rambla Nova té un caràcter divulgatiu i en cap cas substitueix la relació metge-pacient. Davant de qualsevol dubte, consulti amb el seu metge.